Fernando Sánchez Castillo in het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch

Van 18 juni tot 11 september is in het Stedelijk Museum in Den Bosch werk van Fernando Sánchez Castillo te zien in zijn tentoonstelling; Introduction to the Stone of Madness. Fernando Sánchez Castillo (1970) geldt als één van de meest geëngageerde kunstenaars en talent uit de Rabo Kunstcollectie. Voor deze tentoonstelling heeft Rabobank Kunstcollectie twee eigen werken van Sánchez Castillo in bruikleen gegeven aan het Stedelijk Museum. Het bronzen beeld Anamnesis van Sánchez Castillo, dat door de Rabo Kunstcollectie in bruikleen is gegeven aan de stad Den Bosch, dient als beeldmerk van deze tentoonstelling.

Introduction to the Stone of Madness

De Spaanse kunstenaar Fernando Sánchez Castillo maakt voor het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch een installatie met als uitgangspunt de fascinatie van Jheronimus Bosch voor de dwaasheid van de mens en zijn zucht naar materieel gewin en wereldlijke macht. Sánchez Castillo analyseert de verhouding tussen kunst, het individu en politieke macht. Zijn tentoonstelling, bestaande uit beelden, documenten, tekeningen en video’s, is speels en humoristisch met een kritische ondertoon.

Als uitgangspunt voor de tentoonstelling koos Fernando Sánchez Castillo het schilderij De Keisnijding van Jheronimus Bosch. In dit schilderij wordt een man van zijn dwaasheid genezen door een kwakzalver. De steen is het symbool voor de dwaasheid van de mens, een thema dat in het werk van Sánchez Castillo een belangrijke rol speelt.

Fernando Sánchez Castillo

De kracht van Fernando Sánchez Castillo is dat hij symbolen niet benadert vanuit verontwaardiging, maar vanuit nieuwsgierigheid. Hij legt daarmee verbindingen tussen het individu en de macht en zoekt contrasten door alle tijden heen. Zijn beelden schuren, tornen, bevragen én bekoren.
Een vlijmscherpe analyse en grote gevoeligheid kenmerken zijn werk. Hij keert zich met zijn video’s en sculpturen tegen de symbolen van de politieke macht en het geweld, niet tegen de machthebbers en geweldenaars zelf. Zijn sterk iconische beelden kunnen welspanning oproepen, maar stellen ons liever vragen.

customer-focus

Bruiklenen uit de Rabo Kunstcollectie

Rabo Kunstcollectie heeft voor deze tentoonstelling twee werken van Sánchez Castillo in bruikleen gegeven aan het Stedelijk Museum. Dit betreft Stone Soul Army en Citizen Perspective. Daarnaast staat op het Anne Frankplein het bronzen beeld Anamnesis ook van Sánchez Castillo en is in bruikleen gegeven aan de stad Den Bosch.
Zijn werk Citizen Perspective, bestaat uit fragmenten van een ruiterstandbeeld van Philips IV, wat staand voor het koninklijk paleis in Madrid ooit het symbool was van de monarchie. Vanuit het ‘citizen perspective’ van Sánchez Castillo is de heerser letterlijk van zijn voetstuk gehaald en kijkt men niet op maar neer op de vroegere machthebber.
In de film Stone Soul Army wordt de steen in zijn functie als primitief wapen onschadelijk gemaakt door een legerkapel ermee te laten musiceren. Sánchez Castillo 'herneemt' in zijn tentoonstelling traditionele beelden, ondergraaft hiermee uitingen van macht en claimt de vrijheid van kunst en de kunstenaar om ze te ondervragen.

Rabo Kunstcollectie

Ruim tachtig kunstenaars zijn opgenomen in de Kunstcollectie van de Rabobank. Rabobank Kunstzaken, verantwoordelijk voor de collectie, ziet het als haar taak om talent te stimuleren en hen een podium te bieden. Bijzonder talent wordt gemotiveerd en gevolgd. Soms op de voet, soms op afstand. Zo bouwen we samen aan hun oeuvre.

Fernando Sánchez Castillo is sinds 2006 opgenomen in de Rabo Kunstcollectie met inmiddels zeventien werken, o.a.; Mental Map, Made in China, Tank Man, King’s Gunpowder, Citizen perspective, Anamnesis

Meer informatie over de tentoonstelling Introduction to the Stone of Madness vindt u op de website van het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch: http://www.sm-s.nl/exhibitions/detail/250/

customer-focus

customer-focus

customer-focus

Contact

Rabo Art Collection

Postal Address UC 075
P.O. Box 17100
3500 HG Utrecht
The Netherlands