Foodtopia toont spraakmakende voedselinnovaties

Algen op je bord, kweekburgers, een akker vol vis, deze en andere spraakmakende voedselinnovaties zijn sinds 11 april te zien in de expositie Foodtopia in de Rabo Inspiratiezone op het Rabobankkantoor aan de Croeselaan in Utrecht. Gastconservator Louise O. Fresco stelde de expositie samen. Zij is voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen University & Research centre en was eerder commissaris bij de Rabobank.

De keuzes van Louise O. Fresco

'De Tafel van Louise O. Fresco' vormt het hart van de expositie. De tafel bevat Louise Fresco's persoonlijke lijst van elf spraakmakende voedselinnovaties die zij in evenzoveel filmpjes duidt. Die innovaties moeten in de toekomst een mondiale voedselcrisis voorkomen.
Zij tekent ook voor de invulling van de zogenoemde Wand van Waarde en selecteerde hiervoor 15 kunstwerken uit de Rabo Kunstcollectie. Op deze wand binnen de Inspiratiezone willen we een koppeling maken tussen kunst en maatschappelijke thema’s die voor de Rabobank belangrijk zijn. Alle gekozen werken hebben volgens Louise O. Fresco een duidelijke link met hoe de mens haar omgeving vorm geeft. Kunst om de ecologische samenhang in de samenleving te duiden. 'Ecologie is materie en materie is de basis van alles', zegt ze daarover.

Met deze kunstwerken, de teksten en de cirkels van aarde naar ideeën vertelt Louise O. Fresco hoe kringlopen van materie en kronkelwegen van ideeën elkaar versterken in de ontwikkeling naar een ecologische samenleving. Zoals in een ecologisch systeem alle delen het geheel sterk maken, zo werkt dat ook in ecosystemen van kennis en ideeën. Door verschillende manieren van denken en werken met elkaar te verbinden ontstaat een veerkrachtig systeem om tot vernieuwing te komen. We worden ons steeds meer bewust dat we niet ongebreideld door kunnen gaan met het uitputten van de aarde. Hoe maken we een goed leven voor alle mensen mogelijk zonder de aarde uit te putten. Het is één van de belangrijkste vragen van deze tijd: “Hoe onze samenleving op ecologische kringlopen te baseren.”

Smullen van insecten en algen

Insecten als snack of als veevoer en algen als vleesvanger zijn twee van de elf innovaties. Insecten en algen lijken misschien eng, maar toch zullen zij in de toekomst een grote rol in de voedselketen spelen verwacht Louise Fresco. 'Insecten worden al heel lang door de mens gegeten. En dat is niet voor niets want ze zijn een goede bron van eiwitten. In het Arabisch worden ze zelfs de garnalen van de hemel genoemd. Ik denk dat we in de toekomst minder vlees zullen eten en meer insecten. Maar veel belangrijker nog is de rol die ze kunnen spelen als veevoer. Ze zijn perfect voor vee met een eiwitrijk dieet.' De voedseldeskundige verwacht niet dat we algensoep zullen gaan eten 'Ik kan me voorstellen dat algen niet speciaal warme gevoelens oproepen, zo'n groene brij op je bord’. Maar een algensalade, algen in brood of pannenkoekjes of als vleesvervanger zullen er volgens haar beslist komen. 'De algen zijn er en binnen tien jaar eet u allemaal algen net als ik.'
Foodtopia is een partnership tussen de Rabobank en Museum Boerhaave.

Lees meer

Contact

Rabo Art Collection

Postal Address UC 075
P.O. Box 17100
3500 HG Utrecht
The Netherlands