Namen medewerkers uit boek ‘De Verpanding’

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft Rabobank in het gelijk gesteld in een kort geding om de namen van medewerkers uit het boek ‘De Verpanding’ te verwijderen. Bezwaar was dat zij bij naam werden genoemd in een tendentieuze, onjuiste en onvolledige context. Partijen zullen reeds gedrukte boeken moeten terughalen. Bij heruitgave dienen de namen te zijn verwijderd.

Rabobank spande een kort geding aan tegen de opdrachtgever (Stichting Restschuld Eerlijk Delen) en de uitgever van ‘De Verpanding’ (uitgeverij Boektotaal) om de namen van haar (oud-)medewerkers uit het boek te laten verwijderen. De bank heeft bezwaar tegen publicatie van namen van (oud-)medewerkers in de context van een tendentieuze, onvolledige en onjuiste weergave van feiten. De bank heeft vooraf gewezen op deze bezwaren en hen de kans gegeven dit aan te passen. Dat hebben de opdrachtgever en uitgever niet gedaan, waarna Rabobank een kort geding aanhangig heeft gemaakt.

Gunstige uitspraak

Rabobank is content met deze uitspraak. De voorzieningenrechter onderschrijft het standpunt dat een medewerker die zijn functie uitoefent volgens het beleid van Rabobank - en geen functie heeft waarbij hij onder normale omstandigheden in de publiciteit komt - er in beginsel van uit moet kunnen gaan dat hij zijn werk kan doen zonder met naam en toenaam in de media te worden genoemd. Dit is een belangrijke uitspraak, ook voor andere kwesties in de publiciteit waarbij medewerkers zonder toestemming met naam worden genoemd. Het is onbekend of de wederpartij in hoger beroep gaat. Dit neemt niet weg dat de opdrachtgever en uitgever nu al aan het vonnis moeten voldoen. Dat betekent onder meer het terughalen van de uitgeleverde boeken. Ook dienen zij een oproep tot terugzending te plaatsen op hun website.

Privacy beschermen

Rabobank hecht er als werkgever aan om de privacy van medewerkers te beschermen. Medewerkers verrichten werkzaamheden uit hoofde van hun functie. Naamsvermelding in dit boek was enkel bedoeld om druk te zetten op deze medewerkers in persoon en op Rabobank. Zij werden in de uitgave moedwillig in een kwaad daglicht gesteld. Ook is voor naamsvermelding geen toestemming gevraagd, of gegeven. Dit vormt een inbreuk op de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze medewerkers. Vandaar dat dit kort geding werd aangespannen.

Het vonnis in deze zaak kunt u lezen op www.rechtspraak.nl.

Press contact

Rene Loman

Press Officer

Telephone
+31 30 21 62758

Email
Pressoffice@rabobank.nl

All Press Officers