Rabobank maakt zich klaar voor de toekomst

De Rabobank kiest de komende jaren nog nadrukkelijker voor haar klanten. Dat resulteert in nieuwe bancaire producten, in een aanzienlijke uitbreiding van het aantal klantcontactpunten én in een flinke stijging van de klanttevredenheid. ‘Excellente klantbeleving’ is een van de drie pijlers onder onze nieuwe strategie die op 9 december is vastgesteld.

In het Strategische Kader 2016-2020 heeft de Rabobank haar koers uitgestippeld voor de komende vijf jaar. Een koers, zo benadrukt bestuursvoorzitter Wiebe Draijer, die in het teken staat van onze missie om als maatschappelijke bank een substantiële bijdrage te leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld. ‘We willen een betekenisvolle coöperatie zijn die op lange termijn succesvol is voor leden, klanten, medewerkers en de maatschappij. Met Bankieren voor Nederland leveren we een aandeel in de uitdagingen waar Nederland voor staat. En met Banking for Food willen we mede-bijdragen aan het duurzaam voeden van 9 miljard mensen in 2050.’

Excellente klantbeleving

Onder de noemer Excellente klantbeleving doet de Rabobank een aantal concrete beloftes aan onze klanten:

  • De klanttevredenheid gaat fors omhoog.
  • De Rabobank investeert in aanvulling op de bestaande kantoren nieuwe klantcontactpunten, zoals mobiele adviespunten, pop-up stores en advies aan huis.
  • Een aantal nieuwe product- en dienstverleningsconcepten zullen worden geïntroduceerd, zoals wonen- en zorgpropositie en rentemiddeling op hypotheken (per 1 juli 2016).
  • De dienstverlening aan bedrijven krijgt een nieuwe invulling met het financieel regisseurschap. Hiermee kan de Rabobank haar dienstverlening uitbreiden als intermediair bijvoorbeeld op het gebied van crowdfunding of in de samenwerking met institutionele beleggers.

Balansreductie

De Rabobank gaat haar balans flexibiliseren en reduceren. Hiermee komt zij enerzijds tegemoet aan hogere kapitaalseisen, anderzijds stelt het de Rabobank in de gelegenheid om meer kredieten te versterken aan klanten Wiebe Draijer: ‘We zullen bijvoorbeeld leningen doorverkopen aan beleggers en ons verder focussen op kernactiviteiten. Dat betekent natuurlijk niet dat we minder hypotheken en zakelijke kredieten zullen verstrekken. Integendeel, door onze klantfocus en verbeterde lokale marktbewerking zullen we klanten met de inzet van onze kennis en netwerken juist meer kunnen helpen.’

Resultaatsverbetering

Omdat de Rabobank beperkte mogelijkheden heeft om eigen vermogen aan te trekken is ook een structurele verbetering nodig van het financiële resultaat van 2,1 miljard euro. ‘Dit gaan we deels realiseren door inkomstenverhogingen, deels door kostenbesparingen en efficiencyverbetering. Ook door beter te differentiëren in risico en prijs zullen we ons rendement verbeteren. Helaas betekent dit dat we ook de komende jaren niet ontkomen aan verdere personeelsreductie. De komende jaren verdwijnen er circa 9.000 arbeidsplaatsen, in aanvulling op 3.000 die al op stapel stonden. We zullen ons in nauw overleg met de medezeggenschap en de bonden er voor inzetten dat het proces zorgvuldig verloopt. Alle inzet is er op gericht om medewerkers van werk naar werk te helpen. We zullen ons maximaal inspannen om gedwongen ontslagen te voorkomen’, aldus Wiebe Draijer.