Eerste werkdag Wiebe Draijer

Hoe kan de financiële sector in het algemeen en de Rabobank in het bijzonder het vertrouwen terugwinnen van de Nederlandse samenleving? Deze vraag staat centraal in een korte film die is gemaakt naar aanleiding van de eerst werkdag van Wiebe Draijer als bestuursvoorzitter van de Rabobank.

In de film komen naast medewerkers en bestuurders van de Rabobank ook aan het woord NVB-voorzitter Chris Buijink en de voormalige voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, Bernard Wientjes.