'Een betere coöperatie en een betere bank'

De Rabobank bouwt aan haar toekomst. De bank wil de dienstverlening aan haar klanten verbeteren, de kosten verlagen én de coöperatie moderniseren. Bestuurder Rien Nagel licht het hoe en waarom van deze ontwikkelingen toe.

De Rabobank is voortvarend aan de slag om zich fysiek én virtueel klaar te stomen voor de toekomst. Rien Nagel, binnen de raad van bestuur van de Rabobank verantwoordelijk voor het Nederlands bankbedrijf, legt uit dat het klantgedrag daarbij leidend is. 'Klanten willen hun bankzaken zeven dagen per week, 24 uur per dag doen. Daarom investeren wij 600 miljoen euro in het verder verbeteren van onze dienstverlening. De klant komt steeds meer zelf aan de knoppen te zitten. Of het nu vanaf zijn pc, tablet of telefoon is, hij kan zijn bankzaken doen waar en wanneer hij maar wil.'

‘We blijven nadrukkelijk een adviesbank’

Chatfunctie

Nagel noemt een paar tot de verbeelding sprekende innovaties. 'Neem ons hypotheekdossier, klanten voeren daarin zelf financiële gegevens in die nodig zijn bij een hypotheekaanvraag. Deze zelfwerkzaamheid levert ze 450 euro korting op, maar wat nog belangrijker is: ze krijgen veel meer inzicht in de mogelijkheden van een financiering. Een ander mooi voorbeeld is de chatfunctie op onze website die het mogelijk maakt om snel met een van onze adviseurs in gesprek te komen. Tijdens kantooruren, maar ook 's avonds en in het weekend.'

Adviesbank

De Rabobank blijft nadrukkelijk een adviesbank. Nagel: 'De dagelijkse bankzaken kunnen prima online gedaan worden. Maar er blijven momenten waarop klanten behoefte hebben aan een goed inhoudelijk advies: als ze een huis willen kopen, de kinderen gaan studeren of als het pensioen in zicht komt. Voor particuliere klanten beperkt dat contact zich tot enkele keren in een mensenleven, zakelijke klanten hebben vaker contact, dat varieert van een enkele tot vele keren per jaar.'

Ingrepen

Met het verbeteren van de dienstverlening als uitgangspunt, wil de Rabobank ook haar kosten fors omlaag krijgen. Nagel: 'Door het veranderende klantgedrag en de toegenomen automatisering zijn er minder kantoren nodig en ook veel minder medewerkers. Wij zijn en blijven een mensenbedrijf, maar de harde werkelijkheid is dat we in de periode 2013 tot 2016 van duizenden medewerkers afscheid nemen. Dat zijn pijnlijke maar noodzakelijke ingrepen om de Rabobank gezond te houden.'

'Met onze bancaire kennis en ervaring stimuleren we de lokale economie en vergroten we de leefbaarheid'

Participeren

De Rabobanken participeren van oudsher in de lokale gemeenschap waar ze uit zijn ontstaan. 'Dat doen we met onze sponsoractiviteiten en door bijvoorbeeld maatschappelijke initiatieven of het verenigingsleven te steunen. Nog veel meer dan in het verleden gaat de Rabobank een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische problematieken die spelen. Met onze bancaire kennis en ervaring stimuleren we de lokale economie en vergroten we de leefbaarheid. Dat doen we door kennis beschikbaar te stellen, onze netwerken open te stellen en zo nodig ook door financieel bij te springen.'

Besturing

Parallel aan de vernieuwing van het bankbedrijf wordt ook de coöperatieve besturing van de Rabobank aangepast. Nagel: 'Onze coöperatieve identiteit is en blijft een groot goed. Maar we zagen dat door de snelle veranderingen in de economie, bij klanten, in financiële markten en bij toezichthouders de huidige structuur steeds meer nadelen begon te vertonen. Een veelzeggend voorbeeld is dat alle 110 banken nu een eigen bankvergunning hebben, met alle eisen op het gebied van toezicht van dien. Dat zorgt ervoor dat we te veel met onszelf bezig zijn en leidt af van onze missie: de dienstverlening aan onze klanten.'

Betere coöperatie

Onder het motto 'een betere coöperatie en een betere bank' spreken de ledenraden van de Rabobank zich in het najaar uit over een voorstel voor de nieuwe bestuursstructuur. Nagel: 'We blijven een decentrale organisatie van lokale Rabobanken, met een eigen directie, die volledig gefocust is op het eigen werkgebied en de dienstverlening aan haar klanten. De banken werken samen in één coöperatie vanuit één bankvergunning en één bankbalans. Daarmee wordt het mogelijk om sneller, strakker, goedkoper en beter te presteren voor klanten.'

Ledeninvloed

Volgens Nagel wordt de invloed van de bijna twee miljoen leden van de Rabobank groter. 'Ledenraden hebben nu al een belangrijke stem als klankbord voor de directie, maar bijvoorbeeld ook bij de verdeling van het coöperatief dividend. De belangrijkste verandering is dat straks álle banken zitting krijgen in het belangrijkste bestuursorgaan van de coöperatie. In deze Algemene Leden Raad zijn alle voorzitters van de raden van commissarissen vertegenwoordigd, zij komen periodiek bijeen om het beleid en de strategie van de Rabobank te bespreken en te bepalen. Met mijn collega's van de raad van bestuur leg ik verantwoording af aan deze ALR. Dat doet niemand ons na, de zeggenschap en tegenkracht van onze leden zó krachtig verankeren op lokaal en collectief niveau.'

Lees ook