Sterkere samenleving begint bij jeugd met perspectief

Van stageplaatsen tot netwerken en zelfs een maatschappelijke prestatielening. Op diverse manieren levert de Rabobank haar bijdrage aan het versterken van de positie van jongeren op de Nederlandse arbeidsmarkt. De initiatieven passen in het Nederlandse Werkakkoord. ‘Als je die gezichten van die jongelui ziet die een kans krijgen, dat maakt mij blij.’

In heel Nederland waren ze begin 2015 te zien in de tv-commercial van de Rabobank: Tom van Dijk en Miel Spreeuwenberg. Twee jongemannen met een middelbare beroepsopleiding die dankzij ‘Helmond stagestad’ een stageplek kregen bij hightech machinefabrikant AAE en daar nu zelfs een baan hebben. In ‘Helmond stagestad’ werken bedrijven, overheid, opleidingen en Rabobank Helmond samen aan stages, praktijkopdrachten, advieswerk en contractonderzoek.

100 bedrijven strijden tegen jeugdwerkloosheid

‘Geïnspireerd’ is Annemarie van den Berg door het Brabantse voorbeeld. Ze is directievoorzitter van de lokale Rabobank Utrecht, die het nodige onderneemt tegen jeugdwerkloosheid. Namens de Nederlandse Rabobank-organisatie zette Van den Berg de handtekening onder het Nederlandse Werkakkoord. Inmiddels hebben al meer dan 100 Nederlandse organisaties het Werkakkoord met de minister van Sociale Zaken getekend. In het akkoord spreekt een werkgever de intentie uit om de kans op werk voor jongeren te vergroten. Dat kan op allerlei manieren. Van stages en scholing tot bedrijfsbezoeken en het openstellen van netwerken.

‘We zijn een maatschappelijke bank en kijken goed aan welke maatschappelijke issues we iets kunnen bijdragen, vanuit onze doelstelling en met ons netwerk’, legt Van den Berg uit. ‘Bij Rabobank Utrecht hebben we met de ledenraad onze coöperatieve speerpunten gedefinieerd. Een daarvan is leefbaarheid. Als je hier om je heen kijkt, zie je het probleem van jeugdwerkloosheid en wat dat doet voor de leefbaarheid.’

'Als je hier om je heen kijkt, zie je het probleem van jeugdwerkloosheid en wat dat doet voor de leefbaarheid.'

Annemarie van den Berg, directievoorzitter van de lokale Rabobank Utrecht.

821 stageplekken per jaar

In Nederland bestaat de Rabobank als werkgever uit de 112 lokale Rabobanken en hun centrale organisatie Rabobank. Samen hebben ze afgelopen jaar 821 stageplekken aangeboden, 352 startersplekken en 18 leer-/werkplekken. Daarnaast is er een veelheid aan snuffelstages en klasbezoeken aan bankkantoren.
Ondertekening van het Nederlandse Werkakkoord gaat voor Van den Berg verder dan stageplaatsen bij de bank zelf. De Rabobank zelf biedt vooral plek aan jongeren met een hogere of wetenschappelijke opleiding, terwijl een groot deel van de Nederlandse jongeren juist een middelbare beroepsopleiding volgt. Daar is een grote behoefte aan een betere aansluiting tussen studenten en arbeidsmarkt.

Perspectief op arbeidsmarkt bieden

Op een aantal plaatsen in Nederland hebben de lokale Rabobank en het middelbaar beroepsonderwijs de handen ineen geslagen voor ‘Move Your Skills’, een initiatief dat studenten en bedrijfsleven in contact brengt. ‘Die verbinding is nodig om studenten perspectief te bieden op de arbeidsmarkt’, weet Frank van Noort, marketing- en communicatiemanager bij Rabobank Leiden-Katwijk. Onder het motto ‘Move Your Skills’ geeft het bedrijfsleven gastlessen, zijn er netwerkbijeenkomsten, is er een projectbureau waar bedrijven opdrachten voor studenten kunnen indienen en is er een leerbedrijf met stages.

Talloze verbindingen

Het initiatief ‘Move Your Skills’ heeft z’n uitwerking. Graag zou Van Noort zien dat meer dan enkele honderden studenten per jaar er een stageplaats of leerwerkplek aan overhouden, maar hij ziet de talloze verbindingen die ontstaan. Onlangs verbouwde een bouwbedrijf, klant van de Rabobank, een ruimte in een plaatselijke ziekenhuis tot verblijfkamer voor ouders van kinderen. Studenten hielpen de meubels te maken. Iedereen tevreden: aannemer, ziekenhuis en studenten. Intussen ligt bij de onderwijs-sectie van de ledenraad van deze lokale Rabobank de adviesvraag hoe de Rabobank met stages, gebruik makend van ‘Move Your Skills’, nog beter de verbinding kan maken met lokale bedrijven.

Voorfinanciering door private investeerders

De inzet van de Rabobank beperkt zich niet tot stageplaatsen en netwerken open stellen. In Utrecht is een proef gestart met ‘social impact bonds’. Dat zijn prestatieleningen die een maatschappelijk doel mogelijk maken. In dit geval de opleiding van jongeren zonder startkwalificatie. Hoe het werkt? The Colour Kitchen is een professionele cateraar en tegelijkertijd leer/werkplaats voor jongeren met een slechte ‘startpositie’. De opleiding van 250 jongeren tot horeca-assistent, leerlingkok of gastvrouw/gastheer wordt nu voorgefinancierd door private investeerders: de Rabobank Foundation en de Start Foundation. De gemeente Utrecht betaalt de investeerders terug, zodra het beoogde maatschappelijke effect wordt gerealiseerd: een diploma en een baan. ‘We willen sociale ondernemingen zoals The Colour Kitchen versterken en meer mensen een kans bieden op een opleiding en een baan’, zegt Rianka Habraken, programma manager bij de Rabobank Foundation. Het programma duurt vier jaar.

Gemakkelijker toegang tot onderwijs

Het verbinden van jongeren en bedrijfsleven pakt niet alleen goed uit voor de jongeren. Bedrijven kunnen beter aan stagiaires komen en krijgen gemakkelijker toegang tot het onderwijs, om aan te geven aan welke vakkrachten ze in de toekomst behoefte hebben. En alle partijen, waaronder de Rabobank, verdiepen de relatie met elkaar.

Het verbinden van jongeren en bedrijfsleven pakt niet alleen goed uit voor de jongeren. Bedrijven kunnen beter aan stagiaires komen.

Voor alles telt, dat jongeren perspectief krijgen. En dat motiveert de Utrechtse Rabobank-directievoorzitter Annemarie van den Berg. ‘Jonge mensen moeten ergens een begin maken. Als je die gezichten van die jongelui ziet die een kans krijgen, dat maakt mij blij. Ik vind het ontroerend en inspirerend dat we zoiets kunnen betekenen voor mensen. Wij willen als bank onze omgeving sterker maken en dat begint bij de jeugd.’

Lees meer

Copyright foto: © Johan G. Hahn

Coöperatie