Banken willen maatschappelijk vertrouwen terug winnen

‘Met dit plan laten de gezamenlijke banken zien dat ze serieus werk maken van hun voornemen om zich transparanter, duurzamer en dienstbaarder op te stellen. Waar het nu op aankomt is dat de klanten dit in de dagelijkse praktijk gaan merken.’

Dit zegt bestuursvoorzitter Wiebe Draijer naar aanleiding van het plan ‘Toekomst gericht bankieren’ van de Nederlandse Vereniging van Banken dat vandaag is gepresenteerd.  Het plan dat een aantal maatregelen en initiatieven bevat die er op gericht zijn het vertrouwen in de financiële sector te herstellen, kwam tot stand na een uitgebreide  maatschappelijke consultatieronde.

‘Toekomst gericht bankieren’ omvat drie onderdelen te weten een Maatschappelijk Statuut (een set gemeenschappelijke waarden), een vernieuwde Code Banken (principes voor goed bestuur) en gedragsregels voor individuele medewerkers. Deze gedragsregels moeten worden bekrachtigd met  een  moreel-ethische verklaring die gaat gelden voor alle medewerkers van banken. De zogeheten bankierseed moet vóór 1 januari 2016 zijn ondertekend.  In de eed verklaren medewerkers onder meer dat ze hun functie integer en zorgvuldig zullen uitoefenen en daarbij het belang van de klant centraal stellen.

Meer informatie