Leden akkoord met nieuwe coöperatieve besturing Rabobank

De ledenraden van alle 106 lokale Rabobanken hebben woensdag 2 december unaniem ingestemd met de nieuwe governance van de Rabobank. Daarin werken alle lokale banken en Rabobank samen vanuit één coöperatie, met één bankvergunning en één jaarrekening.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer: ‘Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van de Rabobank. De uitslag toont aan dat onder onze leden unanieme steun is voor de nieuwe coöperatieve structuur van de Rabobank. Dit is een mooie stap op weg naar de klantgerichte en maatschappelijke bank die we willen zijn. Het afgelopen jaar zijn onze leden meegenomen in de nieuwe plannen en samen zijn we gekomen tot het voorstel dat nu ook officieel is onderschreven door onze achterban. De kern van onze coöperatieve organisatie is en blijft dat leden zowel de eigen lokale bank als de totale organisatie op koers houden.’

Met de fusie wil de Rabobank haar coöperatieve identiteit én haar bankbedrijf versterken. De lokale Rabobanken zijn en blijven het kloppend hart van de coöperatie. De invloed en zeggenschap van leden is sterker dan voorheen. Elke lokale Rabobank krijgt een rechtstreekse vertegenwoordiging namens de leden in het hoogste orgaan van de coöperatie, de algemene ledenraad, waar onder meer de strategie van de gehele Rabobank wordt bepaald. Met de nieuwe structuur anticipeert de Rabobank op wet- en regelgeving en is de bank in staat effectiever en efficiënter te reageren op toekomstige ontwikkelingen.

Als de Algemene Ledenraad de voorgenomen fusie op 9 december bekrachtigt, is de nieuwe coöperatie op 1 januari 2016 een feit.