Niets doen, is geen optie voor Nederlandse glasgroentesector

De Nederlandse glasgroentesector kan alleen uit de malaise komen als telers en telersverenigingen voortvarend de marktbenadering verbeteren voor groenten, zoals tomaten, komkommers en paprika’s. De analyse en aanbevelingen die adviesbureau McKinsey in opdracht van ondernemersorganisatie LTO Glaskracht voor de telers heeft opgesteld, verdienen wat de Rabobank betreft spoedige navolging.

De analyse van McKinsey, aan de telers gepresenteerd op woensdag 17 december 2014, moet leiden tot een verbeterde afzetstructuur met meer kansen voor betere en stabielere prijzen, voorkomen van productie waar geen vraag naar is, betere afstemming in de sector van productie op de vraag en betere afzetmogelijkheden bij overproductie. Het is aan de telers en telersverenigingen om medio januari aan te geven of ze de analyse en aanbevelingen van McKinsey omzetten in actie.

Ondernemers staan op tweesprong

‘De Rabobank ziet deze studie van McKinsey niet als vrijblijvend. Ondernemers staan op een tweesprong: gaan ze als solist verder op de huidige weg of gaan ze gezamenlijk de afzet verbeteren? Wij verwachten van telers en telersverenigingen van glasgroenten dat wanneer de McKinsey-analyse verbeteringen aangeeft, dat ze die verbeteringen gaan oppakken. Niets doen, dat is geen optie. De glasgroentesector is niet gezond. Als ondernemers niet de afzet gaan verbeteren, gaat de huidige koude sanering door. Dat is in niemands belang. De Rabobank ondersteunt de analyse en aanbevelingen van McKinsey’, zegt Ruud Huirne, directeur Food & Agri Nederland bij de Rabobank. De Rabobank is de grootste financier van de Nederlandse glasgroentesector.

Vermogenspositie bedrijven lijdt onder lage prijzen

Ondernemers in de glasgroentesector, of ze nu via telersverenigingen of zelfstandig de afzet verzorgen, zijn sterk aangewezen op de export. Ze kampen al langere tijd met te lage prijzen voor hun producten. Uit de analyses van McKinsey blijkt dat een deel van de ondernemers nog steeds winst maakt, maar dat meer dan de helftvan de glasgroentebedrijven in de rode cijfers zit. De vermogenspositie van de bedrijven lijdt daaronder. De concurrentie in Europa zal de komende jaren verder toenemen, bijvoorbeeld vanwege investeringen die plaatsvinden in Spanje en Marokko. Ook de Nederlandse glasgroentebedrijven die nu nog goed draaien, krijgen daar last van, aldus de analyse van McKinsey.

Telers hebben meer marktkracht nodig

Daarom zit verbetering van de rentabiliteit niet in de productie, maar juist aan de kant van afzet en marketing. De telers en telersverenigingen hebben in Europa te maken met een beperkt aantal afnemers, dat grote volumes afneemt en hebben tegenover hen meer marktkracht nodig. Huirne: ‘Als Nederland minder zou gaan produceren, gaan andere landen meer produceren en wordt de positie van de Nederlandse sector alleen maar slechter. Want alle komkommers, paprika’s en tomaten worden wel opgegeten, alleen tegen een te lage prijs. Aan de technische kennis en innovatie in Nederland ligt het niet. Nergens ter wereld haalt men zoveel kwaliteit van een hectare. Maar het lukt de meeste ondernemers niet om daar in de markt een goede prijs van te maken. Dat is de kern van het probleem.’

Afzet verbeteren door coördinatie en marktgerichtheid

De McKinsey-analyse geeft aan waar het beter kan in de afzet:

  • Coördinatie op sectorniveau, bijvoorbeeld van marktinformatie, innovatie en regievoering over productkwaliteit
  • Efficiënte keten met beperkt aantal marktgerichte telersverenigingen, bijvoorbeeld voor afzetplannen en uitlaatkleppen in geval van tijdelijk hogere productie
  • Focus op marktgerichtheid en innovatie, bijvoorbeeld om met dienstverlening en met smaak, grootte en verpakking van paprika’s, tomaten en komkommers direct in te spelen op de vraag van consumenten

Meer lezen?