Nederlandse consument wil minder voedsel weggooien

Dertig procent van de Nederlanders gooit minstens twee keer per week eten of drinken weg. Veel mensen willen de verspilling van voedsel terugdringen. Dat blijkt uit onderzoek dat bureau GfK heeft uitgevoerd in opdracht van de Rabobank. Consumenten geven in het onderzoek aan welke praktische oplossingen het beste helpen om voedselverspilling te verminderen.

De Rabobank heeft het onderzoek laten uitvoeren ter gelegenheid van de Rabo FoodWeek. In deze week, die eindigt op Wereldvoedseldag (16 oktober), besteedt de Rabobank extra aandacht aan eten, drinken en de voedselvoorziening. De Rabobank is een belangrijke financier van de voedingssector en de landbouw.

Aanbieden kleinere porties

GfK voerde het onderzoek uit onder 1.126 Nederlanders. Veel respondenten geven aan dat weggooien van voedsel ze een slecht gevoel geeft. Zeven op de tien mensen willen het eigen gedrag op het gebied van voedselverspilling verbeteren. Zij noemen als oplossingen voor het verminderen van de voedselverspilling:

  • Prijsstijging boodschappen. Mensen zeggen bewuster te gaan inkopen en vaker eten in te vriezen als de aanschaf van eten en drinken flink duurder zou worden. 
  • Aanbieden van kleinere porties en betere verpakkingen door producenten. Veertig procent van de respondenten geeft aan dat dit het meeste effect heeft op het verminderen van de voedselverspilling.
  • Betere voorlichting over de houdbaarheidsdatum. Een kwart van de Nederlanders geeft aan eten en drinken weg te gooien als de houdbaarheidsdatum verstreken is.

Infographic onderzoek voedselverspilling

Klik op de afbeelding voor de volledige infographic.

Samen het verschil maken

'Consumenten spelen de hoofdrol in het voorkomen van voedselverspilling. Die verantwoordelijkheid voelen zij zelf en willen ze nemen. ‘Dat is mooi, maar het is niet genoeg', zegt Ruud Huirne, directeur Food & Agri Nederland bij de Rabobank. 'In alle schakels van de voedselketen, van boer en tuinder tot aan ons bord, gaat voedsel nodeloos verloren. Ook de ondernemers in de food- en agrisector hebben een verantwoordelijkheid om voedselverspilling tegen te gaan. Als iedereen vanuit de eigen rol een bijdrage levert, kunnen we samen het verschil maken in het wereldwijde voedselvraagstuk.'

Banking for Food

Onder het motto 'Banking for Food' wil de Rabobank klanten ondersteunen bij het inspelen op de voedseluitdaging waar de wereld voor staat: het duurzaam voeden van meer dan negen miljard mensen in 2050.  Om de doelstelling te halen, is het essentieel om het beschikbare land en de beschikbare grondstoffen zo goed mogelijk in te zetten voor het voeden van de wereldbevolking, die alsmaar groeit en welvarender wordt. Wie voedsel weggooit, verspilt ook geld en CO2-uitstoot.

Wat u nog niet wist over Nederlanders en voedselverspilling

  • Jongeren onder de dertig en gezinnen gooien de meeste etenswaren weg. 
  • Mensen geven aan dat ze vaak onbewust voedsel weggooien, maar ook dat ze het lastig vinden om hun gedrag aan te passen en dat hun partner ten aanzien van het eten van bewaard voedsel kieskeurig is.
  • Vier op de vijf Nederlanders krijgen vanuit huis mee om niet onnodig eten en drinken weg te gooien.
  • Twee op de drie huishoudens proberen voedingsmiddelen bewust op de goede plek te bewaren, zoals in de koelkast, vriezer of donkere voorraadkast. 
  • Zestig procent van de mensen geeft aan de voorraad te checken voordat ze naar de supermarkt gaan.

Bron: onderzoek GfK in september 2015 onder 1.126 respondenten in Nederland, in opdracht van de Rabobank.

Gerelateerde verhalen