Nieuwe routes voor vers voedsel in China

Westers basisvoedsel zoals vlees, aardappelen en zuivelproducten komt steeds meer voor in het Chinese voedselpatroon. Naarmate de vraag naar vers voedsel toeneemt in China, zoeken landbouw- en voedingsbedrijven naar mogelijkheden om de voedselveiligheid en -kwaliteit te verbeteren en naar efficiëntere wegen richting de Chinese consument. Onderzoek van Rabobank helpt bij het vinden van betere, veiligere en snellere wegen voor het vervoer van landbouwproducten van Europa naar China.

De Rabobank voorziet verdere groei van de consumptie van verse producten in China, als gevolg van aanhoudende economische groei en verstedelijking. Hoewel de groei vertraagt en gebalanceerder wordt, zal de Chinese economie de komende tien jaar nog eens 38 miljoen huishoudens naar de hogere middenklasse duwen. Deze hogere middenklasse zorgt vooral voor de toename van de consumptie van vers voedsel.

'Voedselveiligheid blijft een van de grootste zorgen voor de Chinese consument. China zoekt naar verbetering in haar eigen voedselveiligheid en –zekerheid, naar vermindering van de voedselverspilling en gezondheidskosten en naar een verbetering van de gezondheidssituatie van de Chinese bevolking. Om aan de consumentenwensen tegemoet te komen, kijkt China ook naar investeringen in de infrastructuur en de logistiek van voedseltransportstromen over binnenlandse en internationale landroutes, in plaats van vaarroutes', zegt Wilco Hendriks, CEO van Rabobank China.

Vrachttreinen en koelketens

Europa en Nederland in het bijzonder zijn belangrijke leveranciers van voedsel- en landbouwproducten voor China. De toenemende welvaart en China's groeiende vraag naar vers voedsel bieden enorme kansen voor import uit de Europese voedselindustrie, maar vragen ook om flinke investeringen in de infrastructuur van koelketens: het gekoeld opslaan en transporteren van voedingsmiddelen en landbouwproducten.

China's koelketensector loopt nog steeds achter en moet verbeteren op het gebied van zowel kwaliteit als capaciteit. De bijbehorende investeringen zijn enorm: er is naar schatting 85 miljard Amerikaanse dollar nodig in de komende tien jaar.
Rabobank analyseerde wat de bouw van nieuwe koelketens voor beperkt houdbare producten in China met zich meebrengt in een rapport genaamd 'Vrachttreinen en Koelketens' (Freight Trains and Cold Chains).

'China's vraag naar vers, veilig en hoogwaardig voedsel overstijgt de binnenlandse productie- en leveringscapaciteit', zegt Paul Bosch, analist Food & Agribusiness Supply Chains bij de Rabobank. 'De consumptie van beperkt houdbaar en vers voedsel in China zal echter alleen blijven stijgen als de ketens kwalitatief en veilig zijn. Dit hangt voor een groot gedeelte af van de juiste koeling van producten tijdens opslag, verwerking en transport.'

Op de 'Nieuwe Zijderoute'

In samenwerking met Wageningen Universiteit onderzocht Rabobank of een nieuwe treinroute voor voedselproducten tussen Europa en China een beter alternatief is en kosten en tijd bespaart. De Nieuwe Zijderoute is een internationaal handels- en infrastructuurproject gebaseerd op de 'Economische Zone Zijderoute', in 2013 geopperd door de Chinese president Xi Jinping met als doel de verbinding tussen China en Europa en Afrika te verbeteren.

'De verbinding tussen Rotterdam en Chonquing per trein, over de Nieuwe Zijderoute, duurt 13 dagen. Dat is 30 tot 40 dagen minder dan Rotterdam-China per boot. Door de kortere transporttijd zijn minder werkkapitaal en voorraadkosten nodig, vergeleken met zeetransport. Daarnaast worden binnenlandse transportkosten van de haven naar het binnenland van China sterk gereduceerd', zegt de CEO van Rabobank China, Wilco Hendriks.

De Nieuwe Zijderoute kan het voedselsysteem van China stabiliseren door de internationale handel te verbeteren en de kwetsbaarheid terug te dringen die door regionale gebeurtenissen kan ontstaan, zoals ziektes of extreme weeromstandigheden. 'Op den duur kan de landroute tussen Europa en China ook de concurrentie verhogen, waardoor de concurrentieposities van huidige handelspartners zoals de VS, Brazilië en Australië veranderen en de prijsstabiliteit van het voedselsysteem verbetert', aldus Hendriks.

Recente onderzoeken tonen aan dat Nederlandse landbouwproducten, zoals cherrytomaten, kersen en bosbessen, bloembollen, kalfsvlees en babyvoeding baat hebben bij transport over de nieuwe rails naar China. Hendriks: 'De sterkste troef van al deze producten is de reputatie van de Nederlandse landbouwsector in China. Nederland staat op het gebied van food en agri bekend om vakkundigheid en modernisering. En dat betekent hogere productiviteit en betere voedselveiligheid voor de Chinese consument.'
Beter transportmogelijkheden voor vers voedsel en verbeteringen in de koelketen in China zouden:

  • het verlies van bederfelijke waar met 14 procent reduceren: een besparing van 7,5 miljard US dollar
  • honger en voedselprijzen met 10 procent verlagen: Inkomens in landelijke gebieden zullen ook stijgen als boeren hun gewassen in gekoelde wagens gaan vervoeren.
  • zorgkosten drukken: Er worden nu jaarlijks 90 miljoen gevallen van door voedsel overgedragen ziekten geregistreerd. Betere koelketens zouden dat aantal reduceren.
  • uitstoot met 10 tot 20 procent verlagen: Moderne energiezuinige technologieën en nieuwe koelmiddelen kunnen de emissies van zowel voertuigen als opslag­plaatsen met 10 tot 20 procent verminderen.

De ontwikkeling van de koelketen in China is een van de belangrijke maatregelen voor het verbeteren van de voedselvoorziening van de wereldbevolking van 9 miljard mensen in 2050. Met het programma Banking for Food wil de Rabobank klanten ondersteunen bij het aangaan van die voedseluitdaging.

Lees meer