Voeding voor preventieve gezondheidszorg

Voeding heeft een grote impact op de gezondheid en vitaliteit van mensen. Daarom ontplooit de Rabobank de komende jaren diverse initiatieven op dit gebied, onder de vlag van 'Diagnose Voeding en Gezondheid'. Het past goed bij de prominente positie van de bank rondom voedselproductie en gezondheidszorg.

Rabobank werkt aan breed gedragen visie

De Rabobank neemt het initiatief om een coalitie op te zetten met een aantal strategische partners uit met name de voedingsmiddelenindustrie, retail en de zorgsector. Samen met hen wil de Rabobank een breed gedragen visie op voeding en gezondheid ontwikkelen.

Op snijvlak van voeding en gezondheidszorg

Ruud Huirne, directeur Food & Agri Nederland bij de Rabobank: ‘We willen actief zijn op het gebied van kennisoverdracht, maar ook heel concreet door het steunen van startende ondernemingen die gezonde producten ontwikkelen. Wij zullen daarvoor verbindingen leggen tussen experts uit de wereld van voedsel en landbouw en de gezondheidszorg. Op het snijvlak van de voedingsindustrie en de zorgsector zien wij veel mogelijkheden voor innovaties die niet alleen kunnen bijdragen aan de vitaliteit van de Nederlandse bevolking, maar ook potentie hebben als exportproduct. Als het gaat om voeding in relatie tot gezondheid, is er nog een wereld te winnen.’

Meer dan logisch

In 2050 zijn er wereldwijd meer dan negen miljard monden te voeden. Tegelijkertijd zijn nu in Nederland voedinggerelateerde problemen, zoals obesitas en ook ondervoeding. Het is dus meer dan logisch dat de Rabobank initiatieven ontplooit op het gebied van voeding en gezondheid. Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg binnen de Rabobank: ‘Zowel in de wereldwijde landbouw als in de gezondheidszorg is Rabobank prominent actief. Onze visie op de gezondheidszorg is dat het huidige systeem teveel gericht is op reparatiegeneeskunde. Ik denk dat er enorm veel potentie is als we steviger durven in te zetten op preventie. Van ziekenzorg naar voorzorg. Voeding is daarbij een belangrijk aspect.’

Voedsel afstemmen op behoefte menselijk lichaam

Volgens Ruud Huirne moeten boeren en tuinders wereldwijd op een duurzame manier voedsel gaan produceren, met minder ecologische impact. ‘Die beweging ondersteunen wij als Rabobank via onze Banking for Food-strategie. Banking for Food onderkent bovendien dat het in de toekomst niet alleen gaat om toegang tot voedsel, maar ook dat dit rijk is aan voedingsstoffen en dat voedsel is afgestemd op de behoeften van het menselijk lichaam.’

Onontgonnen gebied

‘De timing om in te zetten op voeding en gezondheid  lijkt bijzonder goed te zijn en de maatschappelijke relevantie is groot’, zegt Michel van Schaik. ‘Zeker gezien de verslechterende prognoses van de gezondheid en vitaliteit van de Nederlandse bevolking. Daardoor stijgen de ziektekosten en arbeidsmarktgerelateerde kosten, die het gevolg zijn van verzuim en verlaging van de productiviteit. De sterke relatie tussen voeding en gezondheid en vitaliteit is onomstotelijk bewezen, maar tegelijkertijd voor een belangrijk deel nog een onontgonnen gebied. De kennis en inzichten die we opdoen, zullen niet alleen relevant zijn voor de Nederlandse burger. De vraagstukken waar we op ingaan, vitaal houden van de vergrijzende bevolking die te maken heeft met chronische ziekten, spelen ook internationaal.’