Meer data, meer voedsel

Iedereen in de food- en agriketen, van boer tot consument, profiteert van de inzet van technologie, data en nieuwe algoritmes voor de voedselvoorziening. 'Die beweging richting een slimmer voedselsysteem begint al vorm te krijgen', zegt Justin Sherrard, strateeg bij de Rabobank, 'maar er is zorg en aandacht nodig om het voor elkaar te krijgen. We kunnen geen slimmer en duurzamer voedselsysteem bouwen zonder maatschappelijk draagvlak.'

Een slimmer en duurzamer voedselsysteem bouwen

De meeste mensen realiseren zich niet dat het 'internet der dingen' steeds meer aanwezig is in hun dagelijks leven. Maar het is er steeds meer: internettechnologie en computers die informatie vertalen in realtime beslissingen die ons leven gemakkelijker en comfortaeler maken. Denk aan klimaatbeheersing in moderne huizen en kantoren, het regelen van verkeersstromen, assistentie bij het autorijden en … de productie van voedsel:

  • Global positioning systemen (GPS) en plant- en bodemsensoren verhogen de efficiëntie van water en chemicaliën die in het irrigatiesysteem worden gebruikt tot wel 80%.
  • Drones worden steeds vaker ingezet om vee en gewassen te monitoren en de productie te stimuleren. Ook meten ze groei van het gras.
  • Moderne kassen waarin paprika's en tomaten groeien, maken gebruik van moderne sensortechnologie om het klimaat en de groei te beheren.
  • Apparaten in de melkveehouderij, zoals melkrobots, gebruiken sensortechnologie en data om de koe, haar gedrag en haar melkopbrengst te observeren en te managen.
  • In veel landen gebruiken tractoren GPS en andere draadloze technologieën als ze op het akkerland rijden voor het ploegen, zaaien of oogsten. 

Op data en gegevens gebaseerde technologieën zijn ervoor om de productiviteit te verbeteren en kosten terug te dringen. Justin Sherrard, strateeg bij Rabobank Food & Agribusiness Research, schreef het rapport 'Building a Smarter Food System', dat hij in oktober 2015 presenteerde in Milaan. 'Technologie automatiseert processen, big data vertellen ons wat er gaande is, algoritmes zetten data om in beslissingen om zo tempo en precisie toe te voegen aan de productie, verwerking en distributie van voedsel', aldus Sherrard.

Aanpakken van het mondiale voedselvraagstuk

Sherrard is ervan overtuigd dat het gebruik van technologie, data en algoritmes cruciaal is om het mondiale voedselvraagstuk aan te pakken. 'Het huidige systeem is op veel manieren succesvol. Er moeten echter meer mensen gevoed worden, en daarom moeten we grondstoffen efficiënter gebruiken, beter voldoen aan de verwachtingen van de consument en de winstgevendheid en veerkracht van de voedselketen vergroten. De inzet van nieuwe technologie, data en algoritmes zal zorgen voor een verandering van de wijze waarop én het tempo waarin beslissingen worden genomen. Daarnaast optimaliseert dit het gebruik van grondstoffen voor productie en distributie van het voedsel dat consumenten nodig hebben.'

Innovatoren en investeerders verbinden

De eerste stappen zijn al gezet. In 2015 zullen de geldstromen richting slimmere voedselsystemen zo'n 4,2 miljard Amerikaanse dollar bedragen, een verdubbeling ten opzichte van 2014. De Rabobank financiert al boerenbedrijven die datagedreven technologie gebruiken. In de Verenigde Staten is Rabobank betrokken bij 'FoodBytes!', een evenement dat innovatoren op het gebied van voedsel en potentiële investeerders met elkaar in contact brengt. In Nederland bieden de 'Money Meets Ideas'-evenementen innovatieve ondernemers de kans hun ideeën te pitchen aan zogenoemde informele investeerders. Sherrard: 'Gevestigde bedrijven in de voedselketen en andere investeerders moeten bereid zijn te investeren voor succes op de lange termijn, want nieuwe methodes en technologieën brengen ook nieuwe risico’s en kansen met zich mee.'

Datacoöperatie van en voor boeren

Een andere belangrijke succesfactor is samenwerking binnen de voedselketens, bijvoorbeeld tussen supermarkten en de voedselverwerking, of tussen supermarkten en boeren. Sherrard: 'Het succes zal afhangen van een grotere verbondenheid tussen kopers en leveranciers die data delen en samen realtime besluiten nemen.' Zo kan gegevensverzameling door drones in boomgaarden zorgen voor een betere voorspelling van de oogst, wat telers en supermarkten kan helpen in het beheersen van de voorraden en de prijsstelling. Sherrard: 'Dit zorgt voor een win-win situatie in  de keten.'

De coöperatie is een nieuw, maar bewezen model dat zou kunnen helpen. Momenteel verwerken boeren hun data in databases die eigendom zijn van een enkele verwerker of leverancier. Dat maakt data-integratie niet gemakkelijk. Sherrard: 'Waarom denken we niet aan een datacoöperatie in het bezit van boeren, een anonieme database waarin boeren hun data kunnen invoeren? Deze coöperatie biedt toegang tot data aan bedrijven die data-intensieve oplossingen ontwikkelen, onder andere vergelijkingsdata, markttransparantie en ondersteuning voor marketingbeslissingen van boeren.'

Publiek draagvlak

Zullen consumenten, vooral in westerse landen, deze door technologie gedreven manieren van voedselproductie, landbouw, plantenveredeling en fokkerij accepteren? Sherrard: 'Consumenten houden van eenvoud als het om voedselproductie gaat. Het is belangrijk dat er begrip is voor alle zorgen van consumenten en dat hier rekening mee wordt gehouden. Uiteraard is het idee van natuurlijke landbouw op kleine schaal aantrekkelijk, maar het is niet hoe landbouw in werkelijkheid in een groot deel van de wereld wordt bedreven. Om de wereld efficiënt van voeding te voorzien, is verandering nodig. Maar we kunnen geen slimmer en duurzamer voedselsysteem bouwen zonder maatschappelijk draagvlak.'

Lees meer