Veranderingen in China raken food- en agrimarkten

Veel ontwikkelingen in China, waaronder de economische neergang, hebben gevolgen voor de wereldwijde markten voor landbouwproducten. Experts van de Rabobank Food & Agribusiness Research geven hun visie.

'De ontwikkelingen op de aandelenbeurs hebben geleid tot een sterke prijsdaling van grondstoffen die China importeert. Financiële beleggers schuiven heen en weer met hun geld en zijn op zoek naar kansen in andere categorieën dan aandelen. Ze zouden graag in agrarische grondstoffen willen investeren. Maar er is geen sprake van onmiddellijke, fundamentele veranderingen in de markten voor landbouwproducten', zegt Stefan Vogel over de ontwikkelingen op de Chinese aandelenmarkten. Vogel werkt bij Rabobank Food & Agribusiness Research in Londen als Global Strategist Grains & Oilseeds (granen en oliehoudende zaden, zoals soja).

Neerwaartse druk

De vermindering van de economische groei in China heeft op de vraag naar luxere producten en voedsel met toegevoegde waarde. 'We voorspellen voor China al geruime tijd de langzamere economische groei en de daaruit volgende druk op de Chinese landbouw- en voedingssector. De economische groei lijkt nu lager dan werd geraamd en de inzinking van de aandelenmarkt heeft een effect op het vertrouwen en vermogen. Deze factoren zouden nog meer neerwaartse druk kunnen veroorzaken', zegt Ping Chew. Hij is hoofd Rabobank Food & Agribusiness Research Asia. De economische neergang heeft de vraag naar zuivel, varkensvlees en rundvlees al doen dalen.

Grote vraag naar soja

Aan de andere kant zegt Stefan Vogel: 'Mensen moeten eten.' En China produceert niet voldoende voedsel in eigen land om alle inwoners te voorzien. Daarom is China verantwoordelijk voor meer dan 60 procent van de wereldwijde soja-importen. De VS en Brazilië zijn de belangrijkste leveranciers van de 86,5 miljoen ton soja die China jaarlijks gebruikt. Sojaolie wordt vooral gebruikt voor menselijke consumptie en sojameel is een belangrijk ingrediënt van veevoer.

Wat betekent de devaluatie van de Chinese munt (renminbi) voor de soja-import voor China? Vogel: 'Hoewel China door de daling van de renminbi drie procent meer betaalt voor geïmporteerde sojabonen uit de VS, wordt dit meer dan gecompenseerd door de wereldwijde daling van de sojaprijs met tien procent in augustus, die vooral wordt veroorzaakt door de wereldwijd goede oogsten.'

Overgang naar moderne landbouw

De overgang van zogenaamde 'achtertuinlandbouw' in China naar moderne landbouw is zeer belangrijk. Vanouds had de Chinese bevolking in plattelandsgebieden een aantal varkens en kippen die ze voedden met de beschikbare voedergewassen en voedselresten. Moderne boerenbedrijven voeden hun vee met modern veevoer, waarvan soja een belangrijk ingrediënt is. De Chinese import van sojabonen stond in juli van 2015 op een historisch hoogtepunt.

Productie dierlijke eiwitten in China zelf

'Het overgrote deel van de dierlijke eiwitten die de Chinese bevolking consumeert, wordt in eigen land geproduceerd. Meer dan 80 procent van het rundvlees wordt in China geproduceerd. De Chinese bevolking consumeert jaarlijks meer dan 50 miljoen ton varkensvlees, waarvan slechts twee miljoen ton wordt geïmporteerd', aldus Justin Sherrard, Global Strategist Animal Proteins (dierlijke eiwitten) bij Rabobank Food & Agribusiness Research. 'Het grootste deel van de dierlijke eiwitten wordt lokaal geproduceerd. Dat betekent dat slechts een klein deel wordt verhandeld met andere landen.'

Verhouding tussen vraag en aanbod verandert

Toch zegt Sherrard dat de achterblijvende vraag naar dierlijke producten in China impact kan hebben op opbrengstprijzen voor producenten in andere landen. Want uiteindelijk verandert de wereldwijde verhouding tussen vraag en aanbod. En leveranciers die zelf naar China exporteren, kunnen worden geraakt, vanwege druk op volumes en prijzen. En dat kan weer gevolgen hebben voor andere markten, waar de producten worden afgezet die anders naar China zouden zijn gegaan.