Energie voor een startende ondernemer

Wat beweegt Nederlanders om een eigen bedrijf te starten? Welke risico’s zien ze? Wie zijn hun adviseurs? In opdracht van de Rabobank vroeg onderzoeksbureau GfK dat aan 600 gestarte en startende ondernemers. Joey Plaggenborg is verkoop- en service-adviseur Bedrijven bij Rabobank Rijk van Nijmegen en werkt veel met starters. Zijn praktijkervaring spiegelt hij aan de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek

Onderzoek: Eigen baas willen zijn, de eigen passie willen volgen en het niet kunnen vinden van een baan in loondienst, zijn de belangrijkste drijfveren om een eigen bedrijf te starten.

Plaggenborg: ‘Die redenen herken ik. Uiteindelijk gaat het vaak om de intrinsieke motivatie en kwaliteiten die mensen hebben en dan volgen ze hun hart. In de praktijk zie ik wel een verschil tussen mensen die geen netwerk hebben en die dat wel hebben en dus gemakkelijker aan opdrachten komen.

Mensen die min of meer gedwongen zzp’er worden, zijn onzeker over hun nieuwe bestaan. Ze hebben veel vragen over de beste rechtsvorm, over belastingen, bij wie ze moeten zijn om dingen te regelen.’

Onderzoek: De eigen bank wordt nauwelijks geraadpleegd voor advies over het eigen bedrijf.

Plaggenborg: ‘Mensen denken inderdaad nauwelijks aan de bank als verbinder of adviseur. ‘Ik wil een rekening’ of ‘ik wil een financiering’, zijn de vragen waar mensen mee komen.

Wij hebben als bank zoveel contacten, zo’n groot netwerk, daar kunnen we meer mee voor startende ondernemers. Kijk, we kunnen niet zomaar de gegevens van klanten aan andere klanten geven. Maar als we een gesprek met een klant hebben, kunnen we wel vragen: Met wie zou u graag in contact willen komen? Dat is het integrale adviesgesprek.’

Onderzoek: Driekwart van de starters maakt alleen gebruik van eigen financiële middelen of die van familie.

Plaggenborg: ‘Wij moeten meer samen met de klant kijken wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld als iemand voor het bedrijfspand van zijn kappers- of horecazaak drie ton nodig heeft, maar zelf 20.000 euro eigen geld in kan brengen. Zo iemand loopt er tegenaan dat hij onvoldoende middelen heeft. Daar kunnen we onze rol invullen als financieel regisseur en kijken hoe het via andere vormen toch in te vullen is. Dat geldt ook voor mensen met innovatieve ideeën, die zoeken naar funding. Ook al is het te risicovol voor bancaire financiering, dan kunnen we zulke ondernemers wél begeleiden.’

Onderzoek: Het binnenhalen van voldoende klanten (55%) en financiële onzekerheden (54%) baren een startende ondernemer de meeste zorgen.

Plaggenborg ‘Dat herken ik. In de starterscafés die wij organiseren, laten we daarom onze eigen klanten aan het woord over bijvoorbeeld acquisitie of de inzet van sociale media. Voor veel startende ondernemers is de vraag: als ik even geen opdrachten heb, hoe kan ik dan toch verder? Soms hebben mensen een overbrugging nodig.’

Onderzoek: Belangrijkste adviezen die starters geven aan mensen die ook voor zichzelf aan de slag willen: volg je hart (37%) en zorg voor voldoende geld (35%).

Plaggenborg: ‘Zelf vind ik het mooie aan starters dat ze vaak heel erg gemotiveerd zijn. Zij steken hun hele hebben en houden in hun nieuwe bedrijf  en daar kunnen wij een steentje aan bijdragen. Dan spreek ik een klant later en hoor ik wat dat voor hem betekend heeft. Daar doe ik het voor, daar krijg ik energie van.’

Lees meer