Rabobank verwacht in 2015 economische groei in elke regio

Alle Nederlandse regio’s zullen dit jaar economisch groeien. De gemiddelde groei bedraagt 1,75%, maar de regionale verschillen zijn groot. Het meest veelbelovend is de noordvleugel van de Randstad, en daarbinnen vooral de regio Het Gooi en Vechtstreek, met een verwachte groei van 2,3%.

Dat schrijven de economen van Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek in 'Regionale prognoses 2015 – update', dat vandaag verschijnt.

Nu de consument weer meedoet, is groei niet langer voorbehouden aan regio’s die vooral op de export zijn gericht. De economische groei is daarom in alle regio's zichtbaar. 'Door de toegenomen koopkracht en de stijgende werkgelegenheid neemt het besteedbare inkomen van huishoudens toe', aldus Rabobank-econoom Rogier Aalders. 'Daardoor dragen consumenten dit jaar voor het eerst sinds 2008 weer substantieel bij aan de economische groei in ons land. Dat is goed nieuws voor sectoren die afhankelijk zijn van de binnenlandse bestedingen, zoals de detailhandel. Aangezien we in vrijwel alle sectoren groei verwachten, voorzien we ook dat alle regio’s in ons land dit jaar groei noteren.'

Sectoren beïnvloeden groei

Het groeitempo verschilt per regio. Het noorden van Nederland blijft bijvoorbeeld iets achter bij de groei in andere regio's. Toch zal ook de economie in de regio met de laagste groeiverwachting, Noord-Friesland, groeien met 1,1%. Aalders: 'Gebieden met een groot belang van sectoren waarvan we dit jaar veel verwachten, zullen harder groeien. Zo heeft in de regio Amsterdam de sector zakelijke dienstverlening een positief effect op de groeiprognose van 2,1%. In regio’s waar de zorgsector een relatief groot aandeel heeft in de economie verwachten we een lagere productiegroei (de productie van producten en diensten). Bijvoorbeeld in Noord-Drenthe, waar we een productiegroei van 1,3% voorzien.'

Werkloosheid daalt in elke regio

Naar verwachting daalt de werkloosheid in alle regio’s, maar ook hier zijn de verschillen groot. In Zeeuws-Vlaanderen daalt de werkloosheid tot 4%, terwijl deze in Rotterdam en omstreken nog steeds 9% zal bedragen. Aalders: 'De verschillen in werkloosheidsontwikkeling hebben onder meer te maken met de mate waarin de beroepsbevolking groeit. In Noord-Drenthe bijvoorbeeld neemt de beroepsbevolking sterker toe dan landelijk het geval is. Daardoor is de afname van de werkloosheid hier beperkt.'

'Dit effect zien we ook in Flevoland, Het Gooi en Vechtstreek, Agglomeratie Haarlem en Delft en Westland', zegt Aalders. 'Het omgekeerde speelt een rol in Oost-Groningen, Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen en Noord- en Midden-Limburg. In deze regio’s daalt de beroepsbevolking naar onze verwachting. Dat is een voortzetting van de ontwikkeling die we al een aantal jaren zien, als gevolg van vergrijzing, het vertrek van jongeren en bevolkingskrimp. Ondanks een relatief kleine werkgelegenheidsstijging zorgt dat in die regio’s voor een forse daling van de werkloosheid.'

Lees het Themabericht 'Regionale prognoses 2015 – update'