Samen sterker in Spakenburg

Winst van bank wordt stimulans voor regio

Behoud van de historische haven en botters in Spakenburg. Het Nijkerker winkelaanbod op peil houden. Het omzien naar elkaar in Putten verbeteren. Ouderen in Ermelo in contact brengen met buurtgenoten. En innovatie en ondernemerschap rondom Harderwijk stimuleren. Vijf belangrijke initiatieven die Rabobank Randmeren dankzij het coöperatief dividend mogelijk maakte.

Sinds jaar en dag versterkt de Rabobank de lokale leefomgeving door diverse lokale initiatieven op economisch en maatschappelijk vlak te ondersteunen. Elk jaar zet de bank hiervoor een deel van de nettowinst apart. De leden van de bank besluiten uiteindelijk waaraan dit geld wordt besteed. Via dit zogenoemde coöperatief dividend heeft de Rabobank een blijvende positieve impact op Nederland.

Geen eendagsvlieg

Rabobank Randmeren bewees in 2015 dat coöperatief dividend geen eendagsvlieg is. De bank organiseerde voor de tweede keer een competitie rondom het Samen Sterker Fonds. Inzet was de Samen Sterker Fonds Award. 'Met dit fonds stimuleren we initiatieven die een impuls geven aan de economische vitaliteit, leefbaarheid of duurzaamheid in de gemeenten waar onze kantoren zijn gevestigd', zegt Christel Hoeksema, adviseur Coöperatie bij Rabobank Randmeren. 'Daarbij gaat het om Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg.'

Mensen verbinden

Tussen februari en september 2015 zocht de lokale bank naar geschikte initiatieven voor het Samen Sterker Fonds. 'Dat deden wij in nauwe samenspraak met onder andere de gemeentes en ondernemersverenigingen. Dat maakt ons Samen Sterk Fonds ook zo krachtig', aldus Hoeksema. In totaal schreven ongeveer twintig initiatieven zich in. 'Samen met de gemeente keken we per plaats naar het initiatief dat de meeste waarde toevoegt en de lokale gemeenschap zo het best versterkt. Die initiatieven streden in oktober en november om de award. Via een Facebookactie gaven we de samenleving een stem in de verdeling van het coöperatief dividend. Daarnaast konden leden van onze bank online stemmen op hun favoriete initiatief. Dat leverde uiteindelijk vijf winnaars op.'

Winnaar Samen Sterker Fonds 2015:
Spakenburg, een levende haven

Bij een bezoek aan de haven van Spakenburg wanen bezoekers zich in een ver verleden. De historische museumhaven met de grootste bottervloot en oudste scheepswerf van Nederland vormen een uniek decor. Het behoud hiervan is helaas niet vanzelfsprekend. De houten botters kennen forse onderhoudskosten. Als de boten verdwijnen, gaan op termijn ook het werk en de kennis verloren. Het initiatief 'Spakenburg, een levende haven' wil samen met de betrokken eigenaren en andere organisaties zorgen voor het behoud van de botterwerf, de schepen en daarmee de haven van Spakenburg. Het prijzengeld is gebruikt voor de communicatie en promotie van een masterplan.

https://www.facebook.com/SSF15.Spakenburgeenlevendehaven

Tweede plaats Samen Sterker Fonds 2015:
Lokaler, Nijkerk

Winkels en horeca in de buurt hebben zowel een koopfunctie alsook een sociale functie. Ondernemers sponsoren het lokale verenigingsleven, verzorgen de Sinterklaasintocht, adverteren in clubbladen en bieden de eerste baantjes aan de jeugd. Sluitende winkels hebben een negatief effect op al deze initiatieven. Lokaler biedt lokale ondernemers in Nijkerk een app voor contact met elkaar en met consumenten. Winkelaanbod, acties en evenementen houden de consument in het centrum en stimuleren de lokale economie. Dankzij meetgegevens kan de lokale overheid samen met winkeliersverenigingen de leefbaarheid en het winkelgemak in de buurt vergroten. Dankzij het prijzengeld kunnen de initiatiefnemers de app verder doorontwikkelen.p>

https://www.facebook.com/15SSF.lokaler/info/?tab=overview
en www.lokaler.nl

Stichting Present, Putten

Sinterklaascadeaus inzamelen bij gezinnen en deze op pakjesavond uitdelen bij gezinnen die anders geen Sinterklaas hadden kunnen vieren. Een mooi voorbeeld van het werk van Stichting Present Putten. In samenwerking met Wehelpen.nl (een coöperatie die onder andere door Rabobank is opgericht) willen de oprichters het omzien naar elkaar versterken. Stichting Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Present slaat daarvoor een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Het prijzengeld gebruikt de stichting voor vergroting van de naamsbekendheid en het opzetten van soortgelijke initiatieven in Ermelo en Nijkerk.

https://www.facebook.com/SSF15.stichtingpresent
http://stichtingpresent.nl/putten/over-ons/visie-en-missie/

Klup App, Ermelo

Klup is een innovatief sociaal platform voor ouderen die op zoek zijn naar gezelligheid, maar dat niet gemakkelijk in de eigen omgeving vinden. Op initiatief van het Rode Kruis Ermelo biedt Klup een app die deze mensen koppelt aan elkaar en aan lokale partijen, op basis van locatie en interesses. Kluppers kunnen elkaar opzoeken en samen activiteiten ondernemen. Het enige dat iemand hiervoor hoeft te doen is het downloaden van de Klupp-app. Daarop kan iemand snel en eenvoudig een profiel aanmaken en zoeken naar buurtgenoten die ook wat leuks willen ondernemen. Met het prijzengeld ontwikkelden de winnaars de app, die op 30 januari 2016 is gelanceerd.

https://www.facebook.com/SSF15.Klup
en http://www.kluppen.nl/

De Diamant van Midden-Nederland, Harderwijk

De regio Noord-Veluwe is aantrekkelijk dankzij het ondernemerschap, de innovatiekracht en uitzonderlijke arbeidsmoraal. Maar zowel binnen als buiten de regio staan deze pluspunten niet bij iedereen op het netvlies. Om dat te veranderen en de regionale economie te versterken, bundelt De Diamant van Midden-Nederland de krachten van ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale overheden in een kennis- en netwerkplatform. Met het prijzengeld wordt de InnovatieClass opgezet, een format dat jongeren met een innovatief idee in contact brengt met ondernemers, investeerders en opleiders. Het format start eerst in Harderwijk en wordt daarna verbreed over de regio Noord-Veluwe.

http://www.dediamantvanmiddennederland.nl/over-de-diamant/regionaal-handelsmerk/