Maatschappelijke rol van de bank: duurzaam, opbouwend, verbindend

Bankieren gaat over veel meer dan geld

Bank (de; v(m); meervoud: banken) – instelling die gelden beheert en uitleent

Op deze definitie van Van Dale valt natuurlijk weinig af te dingen. Want een bank voorziet de samenleving van geld, en that’s it… toch? Maar met al dat geld dat je als bank beheert en uitleent, heb je een behoorlijke invloed op de economie, en daarmee ook op de maatschappij. En dus heb je als bank een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Rabobank is een systeembank: een bank die essentieel is voor het financiële systeem en daarmee voor het functioneren van de economie en maatschappij. Dit betekent dat de Nederlandse economie en maatschappij voor een deel afhankelijk zijn van de Rabobank, wat een verantwoordelijkheid met zich meebrengt die verder gaat dan onze klanten en leden. Het betekent dat de keuzes die wij als bank maken, een stempel drukken op de maatschappij.

We willen economische groei stimuleren…

Banken hebben dus een belangrijke rol als financier van de economie – in het bijzonder van het bedrijfsleven. In Nederland is zo’n 80 procent van de bedrijven afhankelijk van banken. Om de economie te stimuleren en banen te creëren, zet de Nederlandse regering in op groei en vernieuwing van het bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf (mkb). De Rabobank is al heel actief op dit vlak; maar liefst 40 procent van de kredietverlening aan het mkb komt voor onze rekening. ‘Wij willen de financiële motor zijn voor ondernemend Nederland, door ondernemers te helpen met het vinden van financiering voor hun plannen’, vertelt Eric Saris, directeur Bedrijven bij de Rabobank. Elke dag verstrekt de Rabobank zo’n € 40 miljoen aan nieuwe financieringen voor het bedrijfsleven, ongeveer € 12 miljard per jaar. En als de bank niet zelf financiert, vervullen we vaak een regisseursrol. 'We kijken verder dan alleen onze ‘eigen winkel’ en zoeken samenwerking met andere financiële partijen.’

…en de ontwikkeling van het bedrijfsleven…

In het verlengde van onze rol als financier zorgen wij ervoor dat het bedrijfsleven zich kan ontwikkelen. Wij zien dat als een belangrijke taak van de bank, die veel verder gaat dan het verstrekken van financiering. De Rabobank stimuleert innovatie en ondernemerschap, bijvoorbeeld als founding partner van Startup Fest Europe en door deelname aan allerlei innovatieprogramma’s, waaronder Startupbootcamp. We verbinden mensen met elkaar op ondernemersbijeenkomsten, in netwerken en via online platforms. En we zetten onze kennis, data en ervaring in om ondernemers te helpen de juiste strategische keuzes te maken. We doen dan ook continu onderzoek naar economische, financiële en sectorspecifieke ontwikkelingen. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd als Food en Agri-bank.

…maar wel op een duurzame manier

Bij de keuzes die we maken – bedrijven die we financieren, projecten die we steunen, programma’s waar we aan deelnemen – spelen onze waarden een belangrijke rol. Duurzaamheid is een van onze belangrijkste waarden. Wij zijn van mening dat welvaart niet ten koste mag gaan van welzijn; idealiter gaan die twee hand in hand, zoals bij circulair ondernemen. Door te verduurzamen zorgen bedrijven voor een betere balans tussen welvaart en welzijn. De Rabobank ondersteunt haar klanten en hun omgeving bij verduurzaming met financiële oplossingen, kennis en toegang tot netwerken (en dat doen we al sinds de 19e eeuw!). We stimuleren bijvoorbeeld duurzame koplopers binnen het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) met specifieke financiële producten als de Impactlening (met rentekorting van de Europese Investeringsbank) en de groenfinanciering (in samenwerking met de Nederlandse overheid). En we zetten ons op allerlei manieren in voor de wereldwijde verduurzaming van de landbouw en voedselvoorziening.

Ook voor particulieren

Niet alleen zakelijke klanten helpen we om duurzaam te handelen, ook onze particuliere klanten stimuleren we waar mogelijk om duurzame keuzes te maken. De keuze om duurzaam te gaan beleggen, bijvoorbeeld – de Rabobank is een van de grootste aanbieders van duurzame beleggingsfondsen. Of de keuze om duurzamer te wonen. Zo maken wij de Energiebespaarlening mede mogelijk: een lening met een aantrekkelijk rentetarief waarmee huiseigenaren hun woning energiezuiniger kunnen maken. En lokale Rabobanken organiseren Slim Verbouwen-bijeenkomsten, waar particuliere klanten in contact kunnen komen met experts op het gebied van energiebesparing, duurzaam verbouwen en opwekking van duurzame energie.