Onze economische en maatschappelijke impact

Het primaire doel van de Rabobank is mensen onafhankelijk en volwaardig deel te laten nemen aan het economisch verkeer. Dat doen wij vanuit de behoefte van onze klanten en met een breed scala aan financiële producten en diensten. In aanvulling op onze dienstverlening willen wij ook een maatschappelijke bijdrage leveren.

Het versterken van de samenleving

De Rabobank is als coöperatieve bank klantgedreven. Dit stelt ons in staat een bijdrage te leveren aan de lange termijn ontwikkeling van individuele mensen, sectoren en de samenleving als geheel.

Om de vitaliteit van lokale gemeenschappen te vergroten, richten we ons vooral op wonen en zorg. Dat doen we onder andere met onderzoeken en het stimuleren van maatschappelijke initiatieven. De Rabobank wil als leidende food & agribank ook bijdragen aan de voedselvoorziening.

De rol van Rabobank Foundation

Via de Rabo Foundation steunen we, zowel in eigen land als in ontwikkelingslanden, maatschappelijke projecten die zijn gericht op kwetsbare of kansarme groepen. In Nederland is sociale inclusie het verbindende thema en steunen we mensen in een achterstandssituatie. In ontwikkelingslanden zijn we actief op het gebied van armoedebestrijding en voedselzekerheid. Zowel in eigen land als in ontwikkelingslanden biedt de Rabobank Foundation lokale banken de mogelijkheid om een project in het buitenland of Nederland te adopteren.