Volop internationale kansen voor mkb'ers

Er liggen veel kansen voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf in Azië en Afrika. Toch lukt het ondernemers maar zelden hun investeringsplannen daar te realiseren. De Rabobank zet haar expertise en uitgebreide internationale netwerk in en helpt deze doelgroep op weg.

Het afsluiten van een exportfinanciering is voor het mkb vaak een onoverkomelijke horde. Harry Weinands, Export Finance: 'Vooral voor het afsluiten van transacties onder de tien miljoen euro vinden ondernemers bij de meeste banken geen gehoor. Dat doen wij anders, de Rabobank spant zich juist maximaal in om deze groep klanten te ondersteunen in hun groei. Daarom is de omvang van een financieringsaanvraag bij ons geen reden om nee te zeggen. Door onze betrokkenheid bij verschillende projecten wereldwijd begrijpen wij bovendien dat het tijd en doorzettingsvermogen kost om in ontwikkelingslanden een bloeiend bedrijf op te bouwen. Steeds meer mkb'ers weten ons daarom te vinden wanneer zij hun internationale groei willen financieren.'

Overheidsfondsen

Bij het op weg helpen van ondernemers in Azië en Afrika maakt de Rabobank vaak gebruik van de faciliteiten die de overheid biedt. Han Bartelds, Export Finance: 'Heeft een lokale bank extra hulp nodig om een exporttransactie voor hun klant te ondersteunen, dan kunnen we een interne garantie geven of een structuur aanbieden om de financiële risico's voor de bank te verkleinen. En waar nodig kunnen we ook gebruikmaken van overheidsvoorzieningen, zoals het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Dit fonds is bedoeld om het Nederlandse investeringen in zesenzestig met name genoemde lage- en middeninkomenslanden te stimuleren.'

Kansen opsporen

De Rabobank speelt niet alleen een rol als financier, maar helpt ook bij het opsporen van kansen in de opkomende markten. De bank trekt daarbij vaak op met andere partijen. Weinands: 'Pas geleden hebben we samen met ministerie van Buitenlandse Zaken en Wageningen UR een seminar georganiseerd over de ontwikkeling van de zuivelsector in Sri Lanka. Nederlandse ondernemers met hun expertise over de verwerking en de distributie van zuivel worden daar met open armen ontvangen. Hier liggen dus ketenbreed fantastische kansen voor het Nederlandse mkb.'

'Uiteindelijk zijn het niet alleen de Nederlandse ondernemers die hier beter van worden. Door onze klanten de weg te wijzen naar de kansen in bijvoorbeeld Sri Lanka, leveren we tegelijkertijd een bijdrage aan slagvaardiger food en agriketens in ontwikkelingslanden.'

Lees meer