'Meet & Grow' is nog maar het begin van nieuwe financiering

'Klanten hebben soms van die plannen, dat je tegen de klant zegt: waanzinnig goed idee, voor ons als bank is het risico te groot om het volledig te financieren, maar we gaan u helpen om er andere partijen bij te betrekken'. Als financieel regisseur organiseert de Rabobank in Nederland bijvoorbeeld regionale 'Rabo Meet & Grow'-evenementen, waar ondernemers hun plannen onder de aandacht brengen van mogelijke investeerders.

Rabobank brengt ondernemers en investeerders bij elkaar

Onlangs organiseerden negen lokale Rabobanken in de Zuid-Nederlandse provincie Limburg een 'Rabo Meet & Grow'- evenement, een ontmoeting waar 68 ondernemers 11 mogelijke investeerders warm proberen te maken voor hun plannen. Al eerder organiseerden 13 lokale Rabobanken in Zuid-Holland een soortgelijke evenement voor Zuid-Hollandse ondernemers. Voor de komende maanden staan er meer van deze 'Rabo Meet & Grow'-bijeenkomsten in Nederlandse regio's op de agenda.

Om de 'Rabo Meet & Grow'-ontmoeting zo effectief mogelijk te laten zijn, moeten ondernemers tevoren aangeven voor welke groeistap ze financiering nodig hebben. Zo komt de ondernemer op het evenement in contact met investeerders die het beste passen bij zijn bedrijf en zijn plannen. De ene investeerder is gespecialiseerd in bedrijven die starten, de ander in bedrijven die overnames willen doen of juist in bedrijven die inzetten op innovatie. Sommige van die die investeerders zijn landelijk actief, zoals overheidsdienst RVO (verstrekt onder meer borgstellingen aan ondernemers die willen investeren) en MBO & Groeifonds, dat investeert bij management buy-outs en groei van bedrijven. Daarnaast zijn er investeerders die in een specifieke regio actief zijn, zoals het Limburgse investeringsfonds LIOF en het Zuid-Hollandse Innovation Quarter.

Bemiddelaar

Het bij elkaar brengen van ondernemers en investeerders door de Rabobank vloeit voort uit de veranderde praktijk van financiering voor het bedrijfsleven. Markten veranderen steeds sneller, waardoor ondernemers meer zelf meer risicodragend vermogen moeten  hebben. Op hun beurt hebben banken te maken met strengere buffereisen voor hun balans, wat een rem zet op het verstrekken van bancaire kredieten. 'Als coöperatieve bank blijven we een belangrijke financier voor het midden- en kleinbedrijf, maar wij worden steeds meer een bemiddelaar, die klanten en andere partijen bij elkaar brengt, zoals aanbieders van leasing en crowdfunding. En we zijn actief om stimuleringsregelingen van overheden in te zetten voor onze klanten', zegt Paul Dirken, directeur Bedrijven bij de Rabobank.

Gereedschap

'Klanten hebben soms van die plannen, dat je tegen de klant zegt: waanzinnig goed idee, voor ons als bank is het risico te groot om het volledig te financieren, maar we gaan u helpen om er andere partijen bij te betrekken', weet Erik Duindam, accountmanager midden- en kleinbedrijf bij de Zuid-Hollandse Rabobank Bollenstreek. 'Voor ondernemers zijn er meer financieringsmogelijkheden dan alleen een krediet en bancaire lening. De vraag is: hoe kunnen we bijvoorbeeld fondsen van het RVO en LIOF zo inzetten dat er 100 procent financiering is voor de klant, zonder dat het voor 100 procent drukt op de balans van de bank?', zegt Roy Janissen, accountmanager bij Rabobank Venlo. 'Rabo Meet & Grow helpt ons om het financieel regisseurschap in de praktijk te brengen.'

Mix van financieringsmogelijkheden

Dat is ook de beweging die Cindy Koolhout voor ogen heeft als projectmanager 'Financieel Regisseur Bedrijven' bij de Rabobank. Zij zegt: 'Financieel regisseurschap vullen we nu in als de bancaire financiering nét niet kan: dan kijken we hoe we het toch mogelijk kunnen maken. We willen dat gaan kantelen, naar een situatie dat we standaard kijken met welke mix van financieringsmogelijkheden, van de Rabobank en andere partijen, we de vraag van de klant op de beste manier kunnen invullen. En wat we willen, is dat de klant zélf bepaalde oplossingen voorstelt, zoals een staatsgarantie, omdat hij daar online via ons al veel informatie over heeft gekregen. Rabo Meet & Grow is nog een begin, maar laat wel zien dat we al breder kijken naar financiering van bedrijven.'

'We willen naar een situatie dat we standaard kijken met welke mix van financieringsmogelijkheden, van de Rabobank en andere partijen, we de vraag van de klant op de beste manier kunnen invullen.'

Vervolgstappen begeleiden

Ook voor de betreffende ondernemers, investeerders en accountmanagers is 'Rabo Meet & Grow' nog maar een eerste stap. Betrokken accountmanagers houden contacten met de ondernemers over eventuele vervolggesprekken met potentiële investeerders. 'We willen dat het voor de klant wat oplevert. De opvolging van het evenement is belangrijk, zodat het niet verwatert', zegt Duindam. Janissen: 'Wij houden nadrukkelijk contact: als financieel regisseur brengen we partijen bij elkaar en begeleiden we ook eventuele vervolgstappen.'

Lees meer