Bruggen bouwen in Sri Lanka

Wanneer in de regentijd het water steeds hoger komt te staan, is het voor veel dorpelingen in Sri Lanka niet meer mogelijk gebruik te maken van de bruggen in hun land. Arbeiders kunnen niet naar hun werk, kinderen kunnen niet naar school, boeren kunnen hun gewassen niet afzetten en toegang tot medische voorzieningen zijn beperkt. Sommige inwoners riskeren zelfs hun leven, wanneer ze een rivier proberen over te steken via touwen of boomstammen. De bruggen die het Nederlandse bedrijf Janson Bridging gaat leveren, moeten het tij keren voor de bewoners van de rurale gebieden in Sri Lanka.

Nederlands bedrijf maakt 100 jaar 'floodproof' bruggen

In Sri Lanka verrijzen de komende jaren ruim duizend bruggen op plaatsen waar er eerder geen lagen. Ook worden oude, vaak krakkemikkige bruggen vervangen door exemplaren die bestand zijn tegen de jaarlijkse overstromingen in het land. De Nederlandse bruggenbouwer Janson Bridging levert 463 van deze duizend nieuwe constructies die het platteland van het eiland moet ontsluiten en daarmee meer welvaart zal gaan brengen in de dorpen. Een Engelse collega-bruggenbouwer levert de overige bruggen.

Bouwpakketten van staal en beton

De bruggen die Janson aan Sri Lanka levert, zijn gemaakt van staal en beton en zijn sterk genoeg om het zwaarste weer en de hoogste overstromingen te trotseren. De bouwwerken zorgen ervoor dat boeren hun producten niet meer in kleine hoeveelheden naar de markt hoeven te brengen, maar dat handelaren met vrachtwagens het dorp kunnen bereiken om er producten te kopen. Tussenpersonen ontbreken in deze manier van handel drijven, waardoor het inkomen van de boeren er substantieel op vooruitgaat.

‘We kijken altijd of er kansen liggen voor onze klanten’

6 tot 30 meter

Op 21 juli 2015 startte Janson Bridging met het verschepen van de eerst vijftig van meer dan 550 stuks grote zeecontainers met daarin stalen brugonderdelen en wapeningsstaal naar Sri Lanka. 'De bouwconstructies bestaan uit samengestelde stalen liggers die na installatie voorzien worden van een in het werk gestort betonnen rijdek', aldus Bob Barkel, CEO van Janson Bridging. 'Het is een modulair systeem, dat mensen ter plekke opbouwen tot een geheel. De bruggen variëren in lengte van 6 tot 30 meter en zijn gegarandeerd honderd jaar bestand tegen overstromingen.'

Lokale partijen betrekken bij het werk

Janson's onderaannemer en lokale partner verzorgt alle activiteiten vanaf de haven van aankomst in Colombo: het inklaren, het transport naar het centrale magazijn en vervolgens het vervoer naar de 463 verschillende bouwlocaties. Ongeveer zestig lokale onderaannemers ontvangen op hun beurt opdrachten van Janson's partner voor de projecten die zijn verspreid door het hele land. 'Als bedrijf vinden we het belangrijk een bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap', zegt Barkel. 'Daarom betrekt Janson altijd zoveel als mogelijk plaatselijke partijen bij de bouwwerkzaamheden. Een team van onze eigen mensen begeleidt het civieltechnisch werk ter plaatse.'

Economische stimulans

De opdracht voor het 'duizend-bruggenproject' kwam bij Janson terecht mede dankzij Rabobank Export Finance, de afdeling van de Rabobank die lange- en kortetermijnfinancieringen verzorgt voor exporterende ondernemingen. 'We beschikken over een internationaal netwerk, met name in de food- en agrisector', vertelt Han Bartelds van Export Finance. 'Ik was in gesprek met de Sri Lankaanse overheid over diverse projecten, toen het 'duizend-bruggenprogramma' ter sprake kwam, waarmee zij een economische stimulans wil geven aan het achterland. Wij zagen hier meteen kansen liggen voor onze klant Janson Bridging – een van de vijf bedrijven in de wereld die projecten als deze kan uitvoeren. Een telefoontje was snel gepleegd.'

Afdekken van risico's

Export Finance bracht vervolgens verschillende mensen in haar netwerk bij elkaar: haar contacten bij de Sri Lankaanse en Nederlandse overheid, verschillende lokale partijen in Sri Lanka en Nederland, en klant Janson Bridging. Bartelds: 'We regelden onder meer de exportfinanciering voor de overheid in Sri Lanka, zodat die partij over de middelen beschikt om een deal met Janson te sluiten, en faciliteerden de door Janson Bridging te stellen garanties. De Nederlandse overheid op haar beurt steunt het 'duizend-bruggenprogramma', omdat het een goede gelegenheid biedt om Nederland te profileren als partner op het gebied van infrastructuur en waterprojecten. Ondersteuning geschiedt door middel van Atradius Dutch State Business. Dit is het onderdeel van Atradius dat namens het Nederlandse ministerie van Financiёn transacties betreffende de export van kapitaalgoederen en diensten in verzekering neemt en garanties afgeeft. Zo worden Nederlandse ondernemingen en banken ondersteund om deze exporten mogelijk te maken.'

Faciliteiten optuigen

De garanties worden uiteindelijk gesteld via de lokale Rabobank Rijn & Veenstromen, waar Janson Bridging klant is. 'Samen met Export Finance zorgen wij ervoor dat de ondernemer zijn debiteuren-, transfer- en politiek risico kan afdekken en de benodigde faciliteiten worden opgetuigd', zegt accountmanager Martijn Cranendonk. 'Daarom werken we onder meer samen met Atradius, dat het politiek risico voor Janson afdekt over de periode van drie jaar. Als in die tijd politieke problemen ontstaan, waardoor de financiering van het project gevaar loopt, vangt de Nederlandse overheid dat risico op.'

Nooit 'nee' zeggen

Bob Barkel: 'Mede dankzij het grote netwerk van Export Finance en het vertrouwen van de Sri Lankaanse overheid in de expertise van de Rabobank, konden we de deal totstandbrengen.' Bartelds vult aan: 'We zijn al meer dan tien jaar actief in Sri Lanka en tonen onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van het land. Dat werpt zijn vruchten af. Tegelijk kijken we altijd of er kansen liggen voor onze klanten. We zijn er niet alleen voor grotere spelers als Janson Bridging, maar bieden ook kleinere financieringen aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. We zullen voor een klant van Rabobank nooit 'nee' op een financieringsverzoek zeggen op basis van hun omvang.'

Janson Bridging houdt zich bezig met het ontwerpen, fabriceren en aansluitend wereldwijd installeren van permanente, tijdelijke en noodbruggen, drijfplatforms/pontons (op maat) en roll-on roll off's (roro’s); zowel verkoop als verhuur. De basis van het ontwerp van Janson’s systemen is modulairiteit, waar vanuit maatwerkoplossingen (engineering) worden aangeboden.