Werken aan een betaalbaar pensioen

Het is nog lang geen 2040, maar wie dan met pensioen gaat, heeft nu al een goede pensioenregeling nodig. Bij verreweg de meeste Nederlandse werkgevers gelden daarvoor verplichte, collectieve pensioenregelingen. Zo’n 20 procent van de bedrijven moet echter zelf bepalen of en hoe ze een pensioenregeling voor hun werknemers invullen. De Rabobank helpt met een op maat gesneden pensioenadvies en een betaalbaar pensioenproduct.

De Nederlandse pensioenmarkt is groot en anders dan in veel andere landen. Werkgevers en werkenden in Nederland betalen pensioenpremie aan pensioeninstellingen. Op hun beurt beleggen zij de gelden (inmiddels 1.000 miljard euro) en keren uit aan mensen die met pensioen zijn gegaan en aan nabestaanden van overleden verzekerden.

Ingewikkeld en toch pas voor later

Hoe belangrijk ook, pensioenen zijn een ver-van-mijn-bed-fenomeen voor veel mensen, zo ervaren Pierre Baas, Cindy Kaijser en andere pensioenspecialisten van de Rabobank. De specialisten komen veel werkgevers en werknemers tegen die zich nauwelijks verdiepen in pensioenregelingen. Ze vinden ze maar ingewikkeld en menig werknemer redeneert dat het toch nog jaren duurt voordat zij of hij met pensioen gaat. Het is immers nog lang geen 2040.

Vrije gedeelte in pensioenmarkt

Voor zo'n 80 procent van de Nederlandse werkgevers is het pensioen voor hun medewerkers verplicht en collectief geregeld via de cao of de bedrijfstak. De regeling staat vast, de opties waar werkgevers en werknemers uit kunnen kiezen, de instelling en de inleg. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de overheid, de metaalsector, Shell of de Rabobank zelf.
Voor zo'n 20 procent van de Nederlandse werkgevers zijn er echter helemaal geen cao- of bedrijfstakregelingen. Zij moeten eigen afwegingen maken en regelingen treffen voor het pensioen van hun medewerkers. Het gaat bijvoorbeeld om accountantskantoren, ICT-bedrijven en organisatie-adviesbureaus. Het vrije gedeelte in de pensioenmarkt groeit gestaag.
'We zien de maatschappelijke ontwikkeling dat de pensioenmarkt stapje voor stapje vrijer wordt. Daarin vragen mensen om moderne, eenvoudige en heldere regelingen. Als maatschappelijke bank hebben we de taak om mensen te ontzorgen', zegt Bert Tijsterman, bij de Rabobank onder meer verantwoordelijk voor pensioenregelingen voor zakelijke klanten.

Premiepensioeninstelling

Samen met pensioenuitvoerder PGGM vormt de Rabobank de Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling, waarmee ze sinds 2013 klanten in het vrije deel van de pensioenmarkt bedient. De Rabobank verzorgt het pensioenadvies, het contact met werkgever en bemiddelt in het pensioenproduct Rabo BedrijvenPensioen. PGGM is verantwoordelijk voor de administratie en het contact met werknemers. Op de achtergrond zijn Robeco (vermogensbeheer) en Achmea (risicodekking bij arbeidsongeschiktheid en overlijden) betrokken. De accountmanagers van lokale Rabobanken brengen werkgevers in contact met de pensioenspecialisten.

'We zien de maatschappelijke ontwikkeling dat de pensioenmarkt stapje voor stapje vrijer wordt. Daarin vragen mensen om moderne, eenvoudige regelingen. Als maatschappelijke bank hebben we de taak om mensen te ontzorgen.'

Bert Tijsterman, bij de Rabobank onder meer verantwoordelijk voor pensioenregelingen voor zakelijke klanten.

Betere arbeidsvoorwaarden

Werkgevers hebben wel oren naar een pensioenregeling, zo ervaren de pensioenspecialisten van de Rabobank. Met zo'n regeling verbeteren de arbeidsvoorwaarden voor werknemers en krijgt de werkgever een betere naam. Wel hikken bedrijven vaak tegen de kosten aan. Een pensioenregeling kost een werkgever al snel acht procent van de loonsom. Vooral startende bedrijven kunnen zich dat niet veroorloven. Als zij de vrije keuze hebben, laten ze een pensioenregeling vaak links liggen. Pensioenspecialist Pierre Baas: 'Onlangs was ik bij een ondernemer die drie jaar na de opstart van zijn bedrijf zei: nu kan ik voor mijn medewerkers het pensioen regelen.'

Pensioenadvies zorgt voor duidelijkheid

Een goede pensioenregeling begint bij een op maat gesneden pensioenadvies. 'Een pensioenregeling is complex en kost geld. Werkgevers willen weten wat er voor dat geld gebeurt en wat er voor terugkomt. Ook medewerkers willen graag duidelijkheid’, legt Cindy Kaijser uit. Bij een pensioenadvies inventariseren de pensioenspecialisten het budget van de werkgever en de wensen van de werknemers.
Heeft een bedrijf in het vrije pensioensegment al een pensioenregeling die verlengd moet worden, dan kijken de specialisten in welke mate de huidige regeling past bij wat de werkgever kan betalen en de werknemers willen.

Stevige gesprekken

Soms leidt dat tot stevige gesprekken. Regelingen en pensioengaranties voor werknemers die vijf of tien jaar geleden gebruikelijk waren, zijn nu niet meer te betalen. Dat komt onder meer door de lage rentestand en de vergrijzing van de bevolking. Baas legt uit dat veel werkgevers bij vernieuwing overstappen op een regeling waarin voor henzelf de inleg vaststaat, maar de toekomstige pensioenuitkering afhangt van het behaalde rendement. In het verleden was het vaak net andersom.
Die verandering in het vrije pensioensegment vindt ook volop plaats in cao's en bedrijfstakregelingen.

Betrekkelijk lage beheerskosten

Het Rabo BedrijvenPensioen, dat werkgevers na het advies vaak afsluiten, onderscheidt zich door betrekkelijk lage beheerskosten, als gevolg van het beperkte aantal keuzemogelijkheden. ‘Natuurlijk wil een werkgever mensen keuzemogelijkheden aanbieden, maar niet teveel. Dat drukt de kosten en houdt de regeling eenvoudig en overzichtelijk’, zegt Bert Tijsterman. Bepaalde opties, zoals het zelf kunnen beleggen van pensioengelden door de klant, biedt de Rabobank niet aan.
Als de regelingen eenmaal lopen, blijft het contact tussen pensioenspecialist en werkgever. Elk jaar is er een voortgangsgesprek over de pensioenopbouw voor de medewerkers en de betaalbaarheid van de regeling. Baas: 'Het klinkt een beetje ouderwets, maar voor een pensioenregeling moet je de ondernemer in de ogen kijken. Hij wil weten aan wie hij vertrouwen schenkt. Het is een van de duurste personeelsregelingen die de ondernemer in huis haalt.'