Vliegwiel in Finse windmolendeal

De financiering van een groot windpark is vaak een ingewikkelde puzzel. Er komen veel partijen en belangen bij kijken. Regelmatig speelt de Rabobank met haar kennis, kunde en inzicht een cruciale rol in het oplossen van het financieringsvraagstuk. Zo ook bij een recente deal in Finland.

In het Finse binnenland moeten in de periode van eind 2015 tot eind 2016 elf windmolens van ruim 100 meter hoog verrijzen. Projectontwikkelaar Yard Energy, klant van Rabobank Utrechtse Heuvelrug, en investeerder Maas Capital benaderden de Rabobank om mee te denken over de financiering van dit windpark.

Ommekeer

'Wij hielpen graag. Allereerst hadden we al vaker zaken gedaan met Yard. Bovendien is de leverancier van de windmolens een klant van de Rabobank', aldus Marc Schmitz van Rabobank Project Finance. 'De turbinefabrikant Lagerwey levert al jaren zeer goede technologie en hun windturbines hebben we al enkele malen gefinancierd. Vanwege hun beperkte omvang hadden zij tot nu toe geen ruimte om internationaal uit te breiden, maar deze klus en Rabo's steun daarbij brengen de ommekeer. Op basis van de positieve financiёle resultaten, de expertise van Yard en het nieuwe, zeer ervaren management van Lagerwey is het Finse windpark absoluut in goede handen. Dit project zal Lagerwey helpen om de omzet in korte tijd te verdubbelen.'

Specifieke vakkennis

De Rabobank wist het project in een gunstige richting te duwen. 'Een project met een omvang van circa 45 miljoen euro vraagt om specifieke vakkennis. De Nederlandse kredietverzekeraar Atradius heeft veel ervaring met het financieren van Nederlandse exportproducten, daarom brachten wij haar aan tafel. De Rabobank heeft veel ervaring met dit soort gecompliceerde deals. Gezamenlijk konden we deze uitdagende transactie tot stand brengen.'

Bescheiden maar cruciaal

'De rol van de Rabobank lijkt in sommige complexe en grote deals vaak bescheiden, maar de externe markt ervaart ons juist als cruciaal en zeer competent', zegt Schmitz.
'Vaak vormt onze inbreng net dat ene belangrijke puzzelstukje: een essentiёle schakel om het project gerealiseerd te krijgen. Dit kan gaan om miljardenprojecten zoals de offshore-windtransacties of een innovatieve deal als deze, waarbij Atradius weer sinds lange tijd in de windsector acteert.'

Ervaring en vertrouwen

'De inzet en betrokkenheid van het Rabobankteam is doorslaggevend geweest voor het succes van deze transactie omdat ze de ervaring en het vertrouwen meebrengen om alle betrokken partijen op een lijn te krijgen', aldus Huib Morelisse, CEO van Lagerwey. 'Het is bovendien heel fijn dat onze huisbank Rabobank Flevoland actief meewerkt om onze groei te faciliteren.'

Export, kansen, banen

De impact van dit soort duurzame energieprojecten is groot. 'We geven de Nederlandse export een belangrijke impuls. In dit geval helpen wij een lokale producent letterlijk zijn grenzen te verleggen. Tegelijkertijd levert deze deal nieuwe kansen op om meer van dit soort projecten te ontwikkelen. En niet te vergeten: er komen vele nieuwe banen bij.
Natuurlijk is het ook een positieve stimulans voor de ontwikkeling van duurzame energie in Finland. Het land wil de komende jaren fors meer groene energie opwekken, daarom is dit een welkome aanvulling. We hebben de wind in de rug.''

Marktleider

De Rabobank is al geruime tijd marktleider in de VS en Canada op het gebied van duurzame energie (zon en wind). Ook in Nederland is zij de nummer 1 in de financiering van windmolens, waaronder het grootste onshore windpark (NOP Agrowind) en het eerste nearshore windpark (Westermeerwind).

Bijeenkomsten

Voor Nederlandse klanten zal de bank samen met enkele andere partijen elk kwartaal een bijeenkomst 'Wind op Land' organiseren. De eerste meeting heeft plaatsgevonden bij Rabobank Flevoland. Dat is geen toeval, want Lagerwey is al jarenlang klant bij deze bank. Tijdens de meetings zijn presentaties te zien over actuele en relevante thema's in de windenergie. Meer informatie over deze avonden staat op www.r-meetings.nl.