Krachten bundelen geeft energie

Samen werken aan meer duurzame energie

Eneco en Rabobank hebben veel gemeen. Zo lopen ze beide voorop in duurzaamheid en zijn geworteld in de lokale gemeenschap. Reden om de handen ineen te slaan, zoals bij het innovatieve project ZonneHub. Guus Hovius en Oscar Nettl van de Rabobank spraken met Kees-Jan Rameau en Kirsten Barnhoorn van Eneco over het nut van samenwerking: ‘Dit prikkelt ons om te experimenteren.’

Op de dag van de ontmoeting in het Eneco-kantoor in Rotterdam is er nieuws over windenergie. Europese netbeheerders willen offshore windmolenparken verbinden via een centraal eiland bij de Doggersbank in de Noordzee. Relatiemanager Guus Hovius en hoofd sector energie Oscar Nettl van Rabobank Large Corporates vinden het een interessante ontwikkeling. Rabobank is marktleider in de financiering van windenergie in Europa en Noord-Amerika. Volgens Guus is dit een groeimarkt van tientallen miljarden euro’s en tevens in Nederland een goede bijdrage aan de duurzame energietargets van het energieakkoord (14% hernieuwbare energie in 2020). RvB-lid Kees-Jan Rameau en strategisch partner manager Kirsten Barnhoorn van Eneco weten er alles van. Het Nederlandse energiebedrijf slaat zijn vleugels internationaal uit met windparken in België en Schotland. Kees-Jan: ‘In het Verenigd Koninkrijk werken wij samen met het bedrijf Mars. Zij kopen het grootste deel van de opgewekte windstroom van ons Moy-windpark. Dat dekt hun volledige behoefte aan elektriciteit voor productiebedrijven en kantoren in het Verenigd Koninkrijk.’

Strategische match

Eneco zoekt bewust samenwerking met duurzame koplopers, zoals Mars, Unilever, Heineken en Rabobank, vertelt Kees-Jan Rameau. Bedrijven met hetzelfde DNA kunnen elkaar versterken en helpen innoveren, zeker als er een ‘strategische match’ is. En die is er tussen Eneco en de Rabobank. Naast dat ze klanten van elkaar zijn en duurzame koplopers, zijn er nog meer overeenkomsten, stelt Kees-Jan. ‘Wij zijn beide gerenommeerde ondernemingen met een lange historie en een sterke marktpositie met miljoenen klanten in Nederland. We delen een coöperatieve achtergrond en streven naar verbinding met de lokale omgeving. Als grootste leverancier van energie aan tuinders via onze dochter AgroEnergy zijn wij thuis in food en agri, net als de Rabobank.’ Oscar Nettl herkent zich hierin en noemt nog een overeenkomst: ‘Omgekeerd geldt voor de Rabobank dat duurzame energie – naast food en agri – internationaal een focuspunt is.’ De samenwerking met Eneco brengt de bank veel, gelooft hij. ‘Banken neigen ernaar om te veel naar risico’s te kijken. Een innovatieve partner als Eneco prikkelt ons te experimenteren.’

Foto team
Guus Hovius, Kees-Jan Rameau, Kirsten Barnhoorn en Oscar Nettl

Kansenkaart

De samenwerking tussen Rabobank en Eneco is op topniveau ontstaan, vertelt Kees-Jan. Daarna is gezorgd voor duidelijke aanspreekpunten, zoals Kirsten Barnhoorn, Oscar Nettl en Guus Hovius. Kirsten vertelt hoe dit handen en voeten kreeg: ‘Wij zijn met elkaar om tafel gegaan en hebben een ‘kansenkaart’ gemaakt met gezamenlijke business opties. Dit leidde tot allerlei leuke ideeën voor innovaties. Via innovatiesessies zijn we toen nagegaan waar muziek in zat en wat minder kansrijk was.’ Aanvankelijk was het wel even aan elkaar wennen. Maar door open te zijn werd snel duidelijk wat wel en niet mogelijk was. Een door Rabobank gefaciliteerd equityfonds voor Eneco stuitte bijvoorbeeld op bezwaren vanwege de strikte regulering rond financiële producten. En de samenwerking in het Eneco-initiatief Clubkracht, gericht op het verduurzamen van sportclubs, is na enkele maanden beëindigd. Kees-Jan: ‘De subsidieregeling sloot door overweldigende belangstelling al na een paar dagen. Bovendien was het een arbeidsintensief initiatief: sportclubs zijn vaak kleinschalig, en elke locatie is verschillend. Wel hebben we gezamenlijk veel kennis opgedaan die we in een volgend project hebben kunnen toepassen.’

Koning coöperatie

Waar de partners elkaar wel vonden was in ZonneHub. Dit is een innovatief project waarbij consumenten eigenaar worden van zonnepanelen die op andermans dak liggen. Kirsten Barnhoorn: ‘Wij willen een versnelling in het aantal daken met zonnepanelen, maar er zijn barrières. 75% van de consumenten heeft interesse in zonne-energie maar veel huiseigenaren hebben zelf geen (geschikt) dak. De overheid biedt een aantrekkelijke subsidie (‘postcoderoosregeling’, red.) op zonnestroom die niet op eigen dak wordt geproduceerd. Maar daarvoor moeten initiatiefnemers wel een coöperatie oprichten. Wie kon ons hierover beter adviseren dan de Rabobank? Zij zijn immers koning coöperatie in Nederland.’

Specialisten van beide kanten staken de hoofden bij elkaar en ontwikkelden ZonneHub verder tot een laagdrempelig consumentenproduct. Vorig najaar startte dit project met een pilot in Etten-Leur. De lokale Rabobank stelde daar een dak ter beschikking waarop 170 zonnepanelen zijn geplaatst. Die werden snel verkocht. De grote belangstelling verbaast Kees-Jan Rameau niets. ‘Zonne-energie heeft van alle vormen van duurzame energie de hoogste acceptatiegraad. Deelnemers aan ZonneHub maken vijftien jaar gebruik van gunstige voorwaarden. Ze verdienen hun investering in zo’n tien jaar terug.’ Kirsten benadrukt dat ZonneHub een concept is dat ook is toe te passen op andere daken dan die van de Rabobank: “Wie zijn dak ter beschikking stelt, wordt de held en de hub van de buurt. Dat kan weer een Rabobank dak zijn, maar ook een dak van een gemeentegebouw.”

Toon

De samenwerking in ZonneHub smaakt naar meer. Volgens Oscar kunnen de bank en het energiebedrijf veel van elkaar leren: ‘Beide staan we voor de vraag: hoe blijven we relevant voor klanten?’ Kees-Jan: ‘Zowel in de bancaire sector als in de energie verandert het landschap en de rol van traditionele spelers snel. Om te overleven zullen wij moeten vernieuwen. Daarbij kunnen we elkaar inspireren.’ Het intrigeert Oscar hoe Eneco vooroploopt met Toon. Deze slimme thermostaat ontwikkelt zich steeds meer tot een allround “smart home” platform. Toon kan uitgroeien tot een centrale regelunit voor energie en allerlei andere diensten in huis. ‘Op termijn wellicht ook betaalopties, als onze klanten dat wensen.’ Guus Hovius ziet kansen in het verduurzamen van gebouwen of woonhuizen. ‘Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk ontwikkelen van een hypotheek voor mensen die hun huis willen verduurzamen, door middel van smart home apparatuur zou je data kunnen gebruiken voor de screening van een huis. En dit is slechts één voorbeeld. Ik zie zoveel mogelijkheden.’

Adviesrelatie

Wat Oscar Nettl zeer waardeert aan de samenwerking is de mogelijkheid om te sparren. Rabobank heeft steeds vaker knowhow nodig over duurzame energie. Bijvoorbeeld bij het financieren van innovatieve duurzame projecten. Omgekeerd geldt voor Eneco volgens Kees-Jan Rameau dat financiële knowhow steeds belangrijker wordt: ‘De brandstofcomponent die vroeger dominant was verdwijnt door de opkomst van duurzame energie, want dan is de “brandstof” gratis. Daardoor draait het bij ons nu vooral om de investering in een duurzaam project en de bijbehorende financiering. Dat is wat energie ons kost en daarmee concurreren wij.’ Hij zegt dat hij nog wel hechter zou willen samenwerken met de Rabobank bij bijvoorbeeld de projectfinanciering van grootschalige windparken op zee. Oscar wil hierover op basis van wederzijds vertrouwen meedenken. Maar hij trekt wel een streep als het gaat om de klantrelatie. Die moet strikt zakelijk blijven. ‘Het is de kunst om hard te zijn op de inhoud en zacht op de relatie.’

Rabobank + Eneco =

  • ZonneHub. Energie opwekken met eigen zonnepanelen op andermans dak. Rabobank dacht mee over het initiatief en stelde een bedrijfsdak in Etten-Leur beschikbaar. Eneco richt een energiecoöperatie op, regelt de installatie van de panelen en handelt alle administratie af, zoals het verrekenen van de opgewekte zonnestroom op de energierekening.
  • Betrokkenheid bij Norther windpark, het grootste offshore windpark van België. Eneco is voor 25 procent eigenaar en de Rabobank fungeert als financier.
  • Campagne Toon (Eneco) gericht op medewerkers en leden van de Rabobank.