'Partner in financieren' ontzorgt ondernemers

Voor ondernemers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is er een veelheid aan financieringsmogelijkheden beschikbaar, van bancaire financiering tot private investeerders en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Ondernemers willen hun financiering het liefst bij één loket regelen. De Rabobank gaat die rol voor ondernemers invullen, zodat zij 'voluit kunnen ondernemen'.

Eén loket voor financiering mkb

'Een ondernemer wil financiering, zodat hij zijn plan kan realiseren. En dus wil hij van de bank zo snel mogelijk weten: is dit een goed plan en is het financierbaar? Pas daarna is hij geïnteresseerd in de vraag hoe die financiering is opgebouwd', zegt Marcel Gerritsen, bij de afdeling Bedrijven van de Rabobank in Nederland verantwoordelijk voor financieren.

Leidraad

Klanten oplossingen bieden en ontzorgen. Dat is de leidraad voor de Rabobank om vanaf het najaar van 2015 voor ondernemers de rol van ’partner in financieren' steeds meer in te vullen. Gerritsen legt uit wat hij daarmee bedoelt: 'Samen met de ondernemer beoordelen we of hij een goed plan heeft om zijn ideeën te kunnen realiseren. Vervolgens kijken we mede aan de hand van de balans van de onderneming welke financiering het meest passend is. Dat kan alleen bancaire financiering zijn die bij de Rabobank op de balans komt, maar ook een combinatie met financiering door partners of investeerders uit ons netwerk, zoals een investeringsfonds of een regionale ontwikkelingsmaatschappij. We regelen ook dat de totale financiering voor elkaar komt. Is dat eenmaal geregeld, dan moet de klant via de Rabobanksystemen het totale palet aan financiering kunnen volgen dat hij via de Rabobank heeft geregeld.'

Nu vooral bancaire financiering op de agenda

Het betekent een flinke verandering. Want als ondernemers en Rabobankadviseurs vandaag de dag met elkaar praten, staat vooral bancaire financiering op de agenda. Gerritsen: 'Wij kunnen nu al heel veel risicodragend vermogen uit eigen huis aanbieden en regelingen van de overheid. Als we die vaker gaan aanbieden, als financieel regisseur optreden, helpt dat ondernemers vooruit. Klanten vragen ons daar ook om.'

140 miljard euro bancair krediet voor midden- en kleinbedrijf

De nieuwe Rabo-aanpak is nodig, zegt Gerritsen. 'De afgelopen jaren is een verschil ontstaan tussen wat klanten willen en wij kunnen bieden aan bancaire financiering.' Vanouds weten ondernemers in Nederland de weg naar de bank goed te vinden. De Nederlandse banken hebben 140 miljard aan krediet uitstaan bij het midden- en kleinbedrijf, met de Rabobank als grootste kredietverstrekker.

Bedrijven hebben te maken met markten die grilliger zijn. Daardoor lopen ze meer risico's, waarvoor ze risicodragend vermogen moeten aanhouden. Banken hebben in toenemende mate te maken met strengere eisen van toezichthouders aan hun buffers en het risicoprofiel. Om daaraan te voldoen, zijn de banken de afgelopen jaren iets selectiever geworden in de kredietverlening.

Nieuwe financieringsbronnen

Intussen zijn voor ondernemers talloze nieuwe financieringsmogelijkheden ontstaan. Ondernemers hebben daarin meer keuze dan ooit. Denk aan kredietunies, crowdfunding, private 'informele' investeerders, verzekeraars, pensioenfondsen, obligaties voor het midden- en kleinbedrijf en nieuwe stimuleringsregelingen van lokale, regionale, nationale en Europese overheden. Het is een indrukwekkende lijst. Qua omvang kunnen ze zich niet meten met de bancaire financiering, maar voor een individuele ondernemer kunnen er interessante mogelijkheden bij zitten.

'In het midden- en kleinbedrijf staat de ondernemer er vaak alleen voor. Ondernemers willen één aanspreekpunt voor alle financieringsmogelijkheden.'

Marcel Gerritsen, afdeling Bedrijven van de Rabobank

Eén aanspreekpunt

Op dit punt pakt de Rabobank zijn rol. 'Ondernemers verdwalen in de jungle van kapitaaloplossingen', weet Gerritsen. 'Grote bedrijven hebben daar gespecialiseerde medewerkers voor in dienst, maar in het midden- en kleinbedrijf staat de ondernemer er vaak alleen voor. Ondernemers willen ontzorgd worden en zoeken één loket, één aanspreekpunt, waar ze voor alle financieringsmogelijkheden terecht kunnen. Dat gaan wij als Rabobank vanaf nu in toenemende mate bieden.'

Dienstverlening stap voor stap uitbreiden

'Partner in financieren' is de Rabobank niet van de ene op de andere dag. Gerritsen legt uit dat er een reeks aan initiatieven loopt om dit de komende jaren mogelijk te maken en de dienstverlening stap voor stap uit te breiden. Van het trainen van adviseurs en accountmanagers tot aanpassingen in de automatisering tot juridisch sluitende afspraken met betrouwbare partners.

Netwerken open stellen

Ook al is er nog een weg te gaan voordat de Rabobank in alle opzichten de beoogde ‘partner in financieren’ is, Gerritsen is overtuigd dat de Rabobank deze rol voor de ondernemer goed kan invullen. 'Risicomanagement is ons vak, we financieren zelf mee, we delen met onze klanten al veel financiële gegevens en we hebben een goed netwerk. Regionaal kennen wij investeerders, van investeringsfondsen tot andere ondernemers en vermogende particulieren. Die contacten en netwerken gaan we voor ondernemers open stellen, zodat zij voluit kunnen ondernemen en hun ambities kunnen waarmaken.'

Lees meer