Mkb'er komt online sneller ter zake

Financieringsbehoefte ondernemer staat centraal

Ondernemers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf willen snel duidelijkheid of ze hun plan kunnen financieren. Dat hangt niet alleen af van bankleningen, maar steeds vaker ook van andere financieringsbronnen. Met online toepassingen geeft de Rabobank ondernemers sneller helderheid in een complex financieringslandschap.

Lokale Rabobanken in Nederland verstrekken elke dag meer dan 40 miljoen euro aan financiering aan hun zakelijke klanten. 80 procent van de financieringen verstrekt de bank zelf (bancair krediet) en 12 procent is financiering in de vorm van leasing. Bij de resterende acht procent gaat het om andere vormen, van microkredieten tot overheidsgaranties. Die andere vormen van financiering combineert een ondernemer vaak met bancaire financiering. 'Stapelfinanciering' noemt de Rabobank dat.

Palet aan mogelijkheden

Een combinatie van diverse financieringsvormen is steeds vaker een oplossing voor de financieringsbehoefte van een bedrijf. Sander Middendorp, manager Zakelijk Financieren bij de Rabobank: 'Toezichthouders stellen strengere eisen aan de buffers en het risicoprofiel van banken. Dat beperkt voor banken de ruimte om bancaire kredieten te verstrekken en dus om bedrijfsplannen volledig bancair te financieren. Intussen zijn de afgelopen jaren wel veel andere vormen van financiering ontstaan: microkredieten, kredietunies, crowdfunding, informele investeerders, verzekeraars, pensioenfondsen en stimuleringsregelingen van lokale, regionale, nationale en Europese overheden. In dit nieuwe financieringslandschap staat de Rabobank open om financiering te regelen voor elke ondernemer met een goed plan.'

business-financing-rabobank-600px

Eerder zicht op financierbaarheid van plan

Ondernemers willen snel ter zake kunnen komen. 'Markten zijn veel beweeglijker dan vroeger en bedrijven willen daar snel op in kunnen spelen. Daarom is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk weten waar ze qua financiering op kunnen rekenen. Dat begint al wanneer ze nog broeden op hun plannen. Zodra ondernemers een indicatie hebben voor de financierbaarheid van hun plan, kunnen ze hun plan bijstellen of juist direct doorpakken en de financiering aanvragen', legt Middendorp uit.
Om snelheid te bieden, zet de Rabobank in op online toepassingen voor het midden- en kleinbedrijf:

  • Indicatie voor de financierbaarheid van een plan. In de Financieringsindicator op rabobank.nl beantwoordt de ondernemer enkele vragen over zijn plan en financiële kengetallen. Op basis daarvan geven rekenregels een indicatie of het plan te financieren is. Binnen een kwartier heeft de ondernemer een idee op welke financiële ruimte hij kan rekenen.
  • Financiering aanvragen bij de Rabobank. Middendorp: 'Het aanvragen van financiering gaat online het beste: de klant weet precies welke gegevens we nodig hebben om zijn financieringsbehoefte scherp te hebben. Online kan de klant die gegevens aandragen op het moment dat het hem het beste uitkomt. We bieden ook de mogelijkheid dat een ondernemer zijn boekhouder de aanvraag laat indienen of dat de ondernemer de online aanvraag samen met de adviseur van de bank invult.'

Persoonlijk gesprek

Na de online financieringsaanvraag volgt binnen een week een persoonlijk gesprek met een adviseur van de Rabobank. Daarin geeft de adviseur aan welke financieringsoplossingen het beste passen bij de behoefte van de klant. Middendorp: 'Dat kan nog steeds alleen een bancaire financiering zijn, maar ook een vorm van stapelfinanciering.'

Opening naar nieuw netwerk

Het persoonlijk adviesgesprek kan voor de ondernemer de opening zijn naar een nieuw netwerk van mogelijke financiers en zakelijke contacten. Middendorp: 'De Rabobank is regionaal sterk geworteld. We kennen de bedrijvensectoren als geen ander en weten welke partijen kapitaal hebben om te investeren en voor welk type bedrijven dat het beste past. Onze accountmanagers kunnen voor de klant het eerste contact leggen met deze financiers. Ook organiseren lokale Rabobanken bijeenkomsten waar ondernemers en aanbieders van kapitaal elkaar ontmoeten. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden voor onze klanten.'

Lees meer