'Statten' is weer leuk in De Nieuwe Winkelstraat

Helmond brengt winkelen op een hoger plan

Goedkoop parkeren, meer terrassen, maandelijkse evenementen. Helmond doet er alles aan om haar binnenstad aantrekkelijker te maken voor het winkel- en uitgaanspubliek. En met succes. Steeds meer mensen komen 'statten' in het centrum van Helmond. Het geheim? Ondernemers in de Brabantse stad bundelen hun krachten binnen het concept van De Nieuwe Winkelstraat. De Rabobank steunt dit initiatief, dat landelijk navolging krijgt.

'De winkeliers en horecaondernemers in het centrum van Helmond hebben goede tijden gekend', vertelt Marlène Drouen van Centrum Management Helmond, de organisatie die zich sterk maakt voor een leefbaar stadscentrum. 'Maar de afgelopen jaren zagen ze de bezoekersaantallen gestaag dalen. Sommige winkelpanden kwamen zelfs leeg te staan. De ondernemers werden onrustig. Zij kregen het gevoel dat er iets moest gebeuren, dat we de stad meer moesten promoten. Maar dan moet er wel iets te promoten zijn, er moet iets bijzonders te doen zijn in je stadshart, er moet wat te beleven zijn. Dat moet je zelf organiseren.'

Lint van terrassen

Hoe pak je dat aan? In Helmond waren er genoeg welwillende ondernemers die de schouders wilden zetten onder een revitaliseringsplan van het centrum. Probleem was dat er te veel losse initiatieven waren: Centrum Management, Helmond Marketing, de Ondernemers Stuurgroep Helmond (OSH)… boordevol goede ideeën, maar de samenhang ontbrak. De Rabobank stelde daarom voor in zee te gaan met De Nieuwe Winkelstraat, een onafhankelijk platform dat met de hulp van deskundigen helpt praktische plannen te maken voor het toekomstbestendig maken van een winkelgebied. 36 ondernemers, de gemeente en vastgoedeigenaren gingen begin 2015 met elkaar in gesprek en maakten een concreet actieplan.

De eerste plannen in uitvoering leverden meteen klinkende resultaten op. Horecaondernemer Hugo Molleman noemt een voorbeeld: 'De gemeente besloot in overleg met de ondernemers het beleid te verruimen voor terrassen en reclame. Voorheen mocht er niets op straat staan, nu konden de restaurants in een straat een heel lint van terrassen maken. Niet alleen veranderde het hele straatbeeld hierdoor, het werkte echt sfeerverhogend.' Een ander voorbeeld zijn de herbestemmingen van winkelpanden. Guus van Oorschot jr., eigenaar van een kledingzaak: 'In het centrum zie je soms leegstand, terwijl je in de aanloopstraten – de straten die naar het stadscentrum leiden – af en toe een eenzaam winkeltje ziet. In Helmond was dat de reden om een Spaanse delicatessenwinkel die zich in zo'n straatje bevond, te verplaatsen naar het centrum. Via het netwerk van De Nieuwe Winkelstraat kwam de eigenaar in contact met de juiste makelaars. Perfect, want de eigenaar wilde zich graag in het centrum vestigen en een terras kunnen neerzetten.'

Drakenboten en kikvorsmannnen

Om de sfeer verder te verhogen, kreeg iedere maand een thema: technologie, cultuur, Sinterklaas, automotive (vanwege de gelijknamige tech campus in de buurt) passeerden al de revue. Juni was de Watermaand, met onder andere drakenbootraces en een demonstratie van de plaatselijke duikvereniging in het Helmondse Kanaal. Als afsluiting pakte de stad op de laatste zondag van de maand extra uit rond het thema. Om een extra drempel weg te nemen voor een bezoek aan het winkelhart, introduceerde Helmond een speciale pas waarmee bezoekers met hun winkelaankopen kunnen sparen voor korting op parkeren. Sowieso is op doordeweekse dagen het tweede uur parkeren gratis. Op die manier willen de ondernemers de mensen verleiden nog wat langer te blijven.

Het effect van al die activiteiten bleef niet uit. In een jaar tijd stegen de bezoekersaantallen met 16 procent naar ruim 1,3 miljoen bezoekers in 2015. 'Daar is iedereen erg blij mee', zegt Hans van den Eerenbeemt, manager MKB Rabobank Helmond, 'en wij zijn trots dat we hier een steentje aan bijdragen.' Rabobank Helmond introduceerde het concept van De Nieuwe Winkelstraat bij de Helmondse ondernemers, bracht de partijen bij elkaar en faciliteert het project, bijvoorbeeld door vergaderruimte beschikbaar te stellen en mensen uit haar netwerk erbij te betrekken. Van den Eerenbeemt: 'Een project als dit past heel goed bij het coöperatieve gedachtegoed van de Rabobank en bij het idee dat we onze klanten en de wereld waarin zij leven, willen versterken. Vanwege onze lokale betrokkenheid kennen we alle partijen goed en brengen wij hen graag bij elkaar om een en ander mogelijk te maken. Belangrijk is dat de ondernemers het zelf doen, daarin spelen wij als bank slechts een bijrol.'

Ideeën verzamelen op straat

Inmiddels werken 75 lokale Rabobanken samen met het platform De Nieuwe Winkelstraat om winkelgebieden toekomstbestendig te maken. Hugo Molleman: 'Een van de sterkste aspecten aan deze manier van werken, is dat de ideeën van onderaf komen, van de ondernemers zelf en de mensen op de straat, waardoor je draagvlak creëert. In het winkelcentrum van Helmond lopen bijvoorbeeld straatcoördinatoren, die altijd precies weten wat er speelt en die ideeën verzamelen waarmee we verder aan de slag kunnen.' De volgende stap binnen De Nieuwe Winkelstraat is het uitwerken van een langetermijnvisie, een stip op de horizon. Molleman: 'We willen het centrum zo structureel verbeteren. Dat gaat zeker lukken, we hebben met z'n allen ideeën genoeg.'

Read more