Mensen met een beperking

De Rabobank heeft speciale aandacht voor klanten met een beperking. Zij hebben soms een helpende hand nodig om te kunnen bankieren, bijvoorbeeld omdat zij slecht zien of andere fysieke problemen hebben. Ook laaggeletterden en mensen met (beginnende) dementie hebben vaak extra ondersteuning nodig. De Rabobank vindt het belangrijk dat iedereen zijn bankzaken zelfstandig kan regelen en actief mee kan draaien in de samenleving. Daar doen wij graag wat extra’s voor.

Onbeperkt bankieren

Geld opnemen

Voor mensen met een beperking kan geld pinnen lastig zijn. Met hulpmiddelen en extra service biedt de Rabobank deze mensen de mogelijkheid om toch zelf geld op te nemen.

  • Een sprekende geldautomaat helpt mensen die het beeldscherm van de automaat niet kunnen lezen of de toetsen niet kunnen bedienen. De klant communiceert via een telefoonhoorn met een spraakcomputer, die stap voor stap het pinproces doorloopt. De automaat is ook geschikt voor mensen in een rolstoel.
  • Sommige mensen hebben moeite om hun pinpas uit een betaalautomaat te trekken, doordat ze reuma hebben bijvoorbeeld. Het ontbreekt hen aan knijpkracht. Voor deze mensen is er een hulpmiddel, de Rabo CardPuller. Dit voorwerp klemt zich om de pinpas, zodat er amper nog kracht nodig is om de pas uit de automaat te trekken. .
  • Als zelfstandig pinnen niet lukt, is het mogelijk om een medewerker van de Rabobank te laten pinnen. Dit gebeurt niet met een gewone bankpas, maar met een servicepas. Dat is een speciale pas waarmee alleen een Rabobankmedewerker in bijzijn van de klant geld kan opnemen.
  • Met de Rabo Geld Express bezorgt de Rabobank geld bij mensen thuis. Deze service is er voor mensen die zelf niet of moeilijk naar een pinautomaat toe kunnen.

Online (en offline) bankieren

De Rabobank probeert op verschillende manieren om online bankieren toegankelijk te maken voor iedereen.

Dit doen we met een aantal praktische hulpmiddelen:

  • Voor mensen met een visuele beperking heeft onze online omgeving natuurlijk een voorlees- en vergrootfunctie.
  • Aanvullend versturen we op verzoek ook papieren afschriften in braille.
  • Mensen met een visuele of motorische beperking kunnen gratis een speciale Random Reader Comfort krijgen. Die is twee keer zo groot als de gewone Random Reader en heeft een spraakfunctie.

En door op verschillende manieren uitleg te geven over bankieren en daar waar nodig mensen hierbij te begeleiden:

  • We hebben de website eenvoudigbankieren.nl ontwikkeld, die zo eenvoudig mogelijk alle onderdelen van het bankieren uitlegt.
  • Ook organiseren veel Rabobanken workshops over internetbankieren en het gebruik van de Rabo Bankieren App.
  • Voor persoonlijke hulp zijn Rabobankmedewerkers getraind om mensen te begeleiden bij het bankieren en te adviseren over persoonlijke oplossingen.

Sponsoring gehandicaptensport

Partner 1% FairShare® van Fonds Gehandicaptensport

Het Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport mogelijk te maken voor iedereen met een handicap. De Rabobank sponsort de gehandicaptensport via 1%FairShare®, een initiatief van het fonds dat bedrijven vraagt om 1% van hun totale sportsponsoringsbudget te investeren in de gehandicaptensport. Rabobank tekende als een van de eerste bedrijven voor 1%FairShare®.

Hoofdsponsor Special Olympics Nederland

De Rabobank is hoofdsponsor van de Nederlandse tak van Special Olympics, ’s werelds grootste sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds de start van Special Olympics Nederland zijn we betrokken bij sportevenementen en wedstrijden. Het maatschappelijke fonds van de Rabobank Groep, de Rabobank Foundation, biedt financiële ondersteuning.

(S)cool on Wheels

Het voorlichtingsproject (S)cool on Wheels laat gezonde basisschoolkinderen ervaren hoe het is om met een handicap te sporten. Basisscholen kunnen gratis deelnemen aan dit initiatief van het Fonds Gehandicaptensport, dat erop gericht is kinderen een positief beeld te geven van mensen met een beperking. (S)cool on Wheels wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.

Bijzondere oplossingen voor bijzondere situaties

Leefgeldrekening bij dementie

Voor mensen met beginnende dementie wordt het moeilijker om met geld om te gaan. Zij vergeten waar ze hun geld aan hebben uitgegeven en doen soms onbewust vreemde aankopen of schenkingen. Om te voorkomen dat ze hierdoor in de problemen komen, kan een aparte leefgeldrekening een oplossing zijn. Op die rekening wordt steeds een vast bedrag gestort, zodat de klant niet meer dan dit bedrag kan opnemen. Met een leefgeldrekening behoudt de klant grotendeels zijn zelfstandigheid, want hij kan nog steeds zelf aankopen doen.

Als het niet meer alleen lukt

Als het een klant niet (meer) lukt om bankzaken alleen te regelen, denkt de Rabobank mee over passende oplossingen. Zoals een volmacht, waarmee u iemand anders het recht geeft om namens u te handelen. Rabobankmedewerkers zijn getraind om signalen van bijvoorbeeld beginnende dementie te herkennen en weten hoe ze daarmee om moeten gaan. In overleg met de klant en een betrokkene.

Hulp voor laaggeletterden

Nederland telt 1,5 miljoen laaggeletterden: mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De Rabobank is een van de grondleggers van Stichting Lezen & Schrijven, die zich inzet voor laaggeletterden. Het maatschappelijke fonds van de Rabobank, de Rabobank Foundation, steunt een aantal projecten.