Pilot binnen melkveehouderij

Slimme data zorgt voor meer voedsel

Via het combineren van gegevens en data-analyse kunnen boeren duurzamer en efficiënter produceren. Dat is een belangrijke voorwaarde om de snelgroeiende wereldbevolking te kunnen voeden. De Rabobank onderzoekt samen met ketenpartners in de pilot AgriData de mogelijkheden. Om te beginnen binnen de melkveehouderij.

Marc Havermans nam zijn melkveebedrijf in 2005 over van zijn schoonouders. In de elf jaar die daarop volgden verdrievoudigde zijn bedrijf; de veestapel groeide van 100 naar 300 melkkoeien en de hoeveelheid beschikbare weidegrond nam toe van 40 tot 185 hectare. Havermans denkt nog succesvoller te kunnen zijn als hij een beter inzicht krijgt in zijn bedrijfsvoering. 'Mijn grootste uitdaging is om te weten waar mijn bedrijf staat over één of drie jaar. Daarnaast is het lastig om dagelijks beslissingen te nemen, zoals over het investeren in een nieuw stuk land of het aanhouden van een deel van de veestapel. Wanneer is het bijvoorbeeld tijd om een koe weg te doen omdat deze geen melk meer geeft? Of wat is het beste moment om een koe te insemineren?'

Slimme toepassingen

De oplossing ligt in het combineren van relevante data over de verschillende schakels in de keten. Daarvoor startte de Rabobank de pilot AgriData, vertelt directeur Food & Agri Ruud Huirne. 'Als Rabobank hebben we veel data van de agrarische sector. Door die beschikbaar te stellen, kunnen we nog meer betekenen voor onze klanten. Via slimme toepassingen vanuit data-analyse ondersteunen we agrarische ondernemingen om hun bedrijfsvoering te optimaliseren en duurzamer te maken. Zij kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de uitdaging om in 2050 met minder boeren voedsel te produceren voor ruim 9 miljard mensen.'

Kosten besparen

De Rabobank startte met het zoeken van een ketenpartner voor de pilot en vond die in Lely, producent van onder andere melkrobots. De verzamelde data uit de melkrobots is gecombineerd met geanonimiseerde informatie van de Rabobank, zoals financieringsstromen op sectorniveau. 'Op basis van deze informatie kunnen melkveehouders bijvoorbeeld prestaties vergelijken op het gebied van financiën, operatie of duurzaamheid om zo gefundeerde bedrijfseconomische keuzes te maken', aldus Huirne. 'Ook kan hij zijn dieren beter gezond houden, wat ook weer een hoop kosten kan besparen.'

Melkrobots

De mogelijkheden om data te verzamelen zijn al groot en zullen in de toekomst alleen maar groeien. Melkveehouder Havermans beschikt nu bijvoorbeeld al over vijf melkrobots, twee voerrobots, twee drinkautomaten voor de kalfjes, een voeraanschuifrobot en een mestrobot. De gegevens hieruit kan hij allemaal combineren. Daarnaast is er nog sprake van bodem-, productie- en opbrengstdata, gegevens over het weer en data van andere schakels uit de keten, zoals over mest, veevoer of bestrijdingsmiddelen.

Rekensom

Havermans verwacht veel voordelen van de beschikbare data voor zijn bedrijfsvoering. 'Op dit moment zitten we voor een stijging van de melkprijs. Ik moet beslissen of ik nu juist wel of niet koeien moet bijkopen. Dat is een moeilijke rekensom. Ik denk dat managementpakketten hierbij in de toekomst heel goed zouden kunnen helpen. Dat maakt het dan een stuk eenvoudiger om dagelijkse beslissingen te kunnen nemen.'

Huirne verwacht dat de Rabobank dankzij de AgriData pilot over een paar jaar niet alleen een financieel partner is van agrarische klanten, maar ook een netwerkpartner op het gebied van data. 'We kunnen agrariërs dan ondersteunen met financieel advies en bijbehorende producten, maar ook op het gebied van informatie en het nemen van gefundeerde financiële beslissingen.'