Van start: Global Farmers Master Class

Op mondiaal niveau in gesprek gaan en samenwerken om te komen tot innovatieve oplossingen voor hun strategische vraagstukken. Dat doen de 22 agrariërs, uit 6 verschillende landen die deelnemen aan de Global Farmers Master Class 2017. Een masterclass georganiseerd door de Rabobank waarbij de uitwisseling van kennis, best practices en ervaringen centraal staat.

‘We zijn er trots op dat we de Global Farmers Master Class voor de zesde keer kunnen organiseren,’ vertelt Berry Marttin, lid van de raad van bestuur Rabobank en gastheer van de Master Class. ‘Dit jaar vindt het event in Nederland plaats van 17 tot en met 23 juni. De deelnemers komen uit Amerika, Australië, Brazilië, Nieuw Zeeland, Nederland en Engeland en nemen een week lang deel aan een intensief programma. De Master Class van dit jaar is een voortzetting van de Global Farmers Master Class die vorig jaar in Australië plaatsvond, daarna in Nieuw Zeeland een vervolg kreeg en nu in Nederland eindigt.’

In dialoog over strategische thema’s

Centraal staat de dialoog tussen de boeren onderling samen met experts en de Rabobank. Marttin: ‘Uiteraard spreken we met elkaar over het wereldwijde voedselvraagstuk en voedselzekerheid. Daarnaast hebben we samen met de deelnemers nog drie thema’s op de agenda gezet die voor hen belangrijk zijn namelijk strategisch ondernemerschap, communicatie & storytelling en innovatie. Dat zijn thema’s die heel actueel zijn. Want we hebben te maken met een beperking van onze natuurlijke hulpbronnen. Sinds 2000 blijkt de hoeveelheid landbouwgrond elk jaar met ongeveer 1% af te nemen door onder meer erosie en verstedelijking. Agrariërs moeten meer produceren met minder. Toekomstgericht boeren vraagt om nieuwe manieren van produceren met inzet van intelligente technieken. Dat vergt innovatiekracht, een duidelijke strategie en ondernemerschap. Daarnaast wil de burger steeds meer weten over voedsel en de herkomst ervan. Toch blijkt het in de praktijk nog lastig om je verhaal als boer over te brengen aan de burger. Ook daarmee gaan we in workshops aan de slag.’

Kijkje in elkaars keuken

Naast workshops, presentaties en dialoogsessies staan ook bedrijfsbezoeken op het programma. Hierbij worden de bedrijven van tal van Global Farmers Master Class alumni bezocht. Zo leidt melkveehouder Kees Hemminga de deelnemers rond over zijn bedrijf in Terband en staat het circulaire model centraal tijdens het bezoek aan het bedrijf van varkenshouder Martin Houben. En bij het bedrijfsbezoek aan Wijnen Square Crops worden innovatieve en duurzame markt concepten besproken.

Kennis en inzichten breder delen

Naar aanleiding van de Global Farmers Master Class 2017 wordt een online magazine gemaakt. Hierin worden ervaringen van de deelnemers, kennis en inzichten samengevat. Tijdens de masterclass zijn de inzichten per thema al te bekijken via www.rabobank.com/gfmc en voor onze agrarische klanten via het Global Farmers Platform. Zodat ook niet deelnemende boeren gebruik kunnen maken van de informatie die de Global Farmers Master Class beschikbaar stelt en oplevert.