Klimaatslimme landbouw heeft lef nodig

Momenteel is bijna een derde van alle uitgestoten broeikasgassen wereldwijd gelinkt aan landbouw. Wanneer er geen actie wordt ondernomen, zal dit percentage de komende jaren en decennia alleen maar verder toenemen. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen werken de Rabobank en de Rabobank Foundation wereldwijd samen met boeren om projecten te financieren ten aanzien van duurzamere landbouwmethodes, versnelde kennisdeling en verbeterde netwerkmogelijkheden. Als leidende internationale food- en agribank neemt de Rabobank haar verantwoordelijkheid hierin en kunnen wij absoluut een impact hebben. Deze impact wordt echter exponentieel groter wanneer wij samenwerken met gelijkgestemde bedrijven en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en internationale overheidsinstanties zoals de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (Food and Agriculture Organization – FAO).

In het kader van de Banking for Food-strategie heeft de Rabobank zich daarom onlangs aangesloten bij de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Het doel van dit lidmaatschap is onze inspanningen op te voeren die boeren in staat stellen efficiënter en duurzamer te produceren en de voedselwaardeketens versterken. De Rabobank zal het voorzitterschap van de Climate Smart Agriculture Finance Working Group op zich nemen teneinde bij te dragen aan het ambitiestatement van de bank om in 2030 50% meer voedsel beschikbaar te hebben en agrarisch- en landbouwgerelateerde broeikasgassen vanuit de commerciële landbouw met 50% te verminderen.

Wiebe Draijer, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank: ‘Als wij serieus zijn ten aanzien van het duurzaam voeden van een wereldbevolking van ten minste 9 miljard mensen in 2050, zullen we als wereldwijde gemeenschap echt meer ons best moeten gaan doen. De Rabobank is wereldwijd actief en helpt boeren veerkrachtiger te maken en meer voedsel te produceren met minder impact op het milieu. Wij kijken ernaar uit om ons werk een extra stimulans te geven door samenwerking met de vele invloedrijke leden van de World Business Council.’

De Rabobank is ook trots om launching partner van FReSH te zijn: Food Reform for Sustainability & Health. FReSH draait om publieke bewustwording. Wij realiseren ons dat consumenten de sleutel zijn tot het transformeren van de voedselwaardeketens. In 2017 zijn er nog altijd 800 miljoen mensen wereldwijd die ondervoed zijn en honger lijden, terwijl het aantal mensen met overgewicht en obesitas hoger ligt. In 2014 waren er meer dan 1,9 miljard mensen met overgewicht, waarvan 600 miljoen met obesitas. De FAO voorspelt dat vleesconsumptie in 2050 met 73% zal zijn toegenomen ten opzichte van 2010 en dat een derde van het voedsel dat wordt geproduceerd verloren gaat of verspild wordt. Dit komt neer op ongeveer 1,3 miljard ton per jaar en een kostenpost van meer dan 400 miljard dollar wereldwijd. Dit zijn maar een aantal redenen waarom het huidige globale dieet meer gebalanceerd moet worden en waarom de World Business Council en de EAT Foundation FReSH zijn begonnen: om voor iedereen een gezond en smakelijk voedingspatroon te realiseren, met voedsel dat verantwoord wordt geproduceerd binnen de grenzen van wat onze planeet aankan.