Rabobank lanceert risicokapitaalfonds gericht op innovatieve food & agri-bedrijven

Rabo Private Equity heeft het Rabo Food & Agri Innovatiefonds gelanceerd, een fonds dat risicokapitaal gaat investeren in kansrijke, beginnende food & agri-bedrijven. Deze bedrijven moeten de Banking for Food-strategie, de visie van Rabobank op wereldwijde voedselzekerheid, en de rol die de bank als instituut daarin speelt complementeren.

“De bank committeert zich aan haar Banking for Food-strategie, die focust op de rol die de bank speelt in het helpen realiseren van voedselzekerheid binnen de context van een snel groeiende wereldbevolking, veranderende demografieën en consumptiepatronen en een steeds complexer voedselsysteem”, zegt Lizette Sint, hoofd van Rabo Private Equity. “Het belangrijkste in dit alles is de noodzaak voor innovatie in het food & agri-domein, waar het gebruik van nieuwe technologieën en werkwijzen in genomica, precisielandbouw, biobased-applicaties, verticale landbouw, smart logistics en grondstoffenefficiëntie cruciaal zullen zijn in het veiliger en efficiënter maken van het voedselsysteem. Dit investeringsfonds zal de andere activiteiten die de bank ondersteunt in het food & agri-domein complementeren en ook startende bedrijven ondersteunen die, met de hulp van investeerders, de winnaars van morgen kunnen worden. De lancering van dit initiatief is iets waar wij erg trots op zijn.”

Investeringen selecteren

Het fonds zal zich richten op bedrijven die bijdragen aan de Rabobank Banking for Food-principes: verbeteren van de beschikbaarheid van voedsel, verbeteren van de toegang tot voedsel, stimuleren van een gebalanceerd en gezond dieet en verbeteren van de stabiliteit in de food & agri-toeleveringsketens. Richard O’Gorman, die het investeringsinitiatief leidt als onderdeel van Rabo Private Equity: “Wij overwegen investeringen over de gehele food & agri-waardeketen en dan met name in ambitieuze bedrijven die actief zijn in sectoren waar wij de kennis en expertise, het netwerk en de positie van de bank optimaal kunnen inzetten om aandeelhouderswaarde te creëren.”

Kapitaal inzetten

Investeringen zullen voornamelijk plaatsvinden in West-Europese landen waar de bank actief is en in de Verenigde Staten. O’Gorman: “We zullen samen met gelijkgestemde investeringspartners gaan investeren, omdat wij geloven dat de kracht van co-investeren de bank en de bedrijven die wij steunen de beste kans op succes geeft. En als we ons eenmaal hebben toegelegd op een bedrijf, zullen wij hechte partners zijn en bedrijven volledige toegang verlenen tot de eigen food & agri-experts en –netwerken van de bank, hetgeen inhoudt dat onze investeringen meer dan alleen financiële ondersteuning behelzen.”

Investeringsrendement

“Een belangrijke maatstaf van succes zal het financieel rendement van de investering zijn. Er zijn echter ook andere belangrijke criteria,” zegt O’Gorman. “Een van de doelen die de bank voor ogen heeft, is het stimuleren van innovatie in het food & agri-domein en dit fonds is één manier om dat te realiseren. Startinvesteringen geven ons meer toegang tot het ecosysteem van food & agri-innovatie. Dat helpt ons weer onze klanten en ons netwerk betere steun te verlenen.”

“Het creëren van waarde door innovatieve bedrijven te ondersteunen die de uitdagingen in het food & agri-domein het hoofd bieden, is een uitstekend voorbeeld van hoe Rabobank haar visie kracht bijzet door middel van kapitaalinzet.”

Meer informatie

Voor informatie over het Rabo Food & Agri Innovatie Fonds gaat u naar www.rfaif.com of neemt u contact op via info@raboprivateequity.nl