Boer is troef in Global Farmers Master Class 2014

Welke strategische uitdagingen hebben boeren uit de hele wereld? Op uitnodiging van de Rabobank, brengt die vraag 40 boeren uit 12 landen in november naar de Global Farmers Master Class in Australië. ‘Wat is er mooier dan om met andere ondernemers te praten over waar we het voor doen: mensen voeden.’

Voordat ze in het vliegtuig stapten, blikten vijf boeren en één Rabobank-medewerker vooruit naar de Global Farmers Master Class (5 tot en met 13 november). Ze delen hun gedachten over innovatie of juist minder toeters en bellen, over lagere kosten en meer duurzaamheid, over eerlijker prijzen en beter risicomanagement. Tijdens de Global Farmers Master Class ontmoeten de deelnemers onderzoekers op het gebied van voeding en agribusiness, innovatie-experts, professionals in landbouw en specialisten in leiderschapsontwikkeling.

Hoe omgaan met prijsschommelingen, hoe risico’s managen?

Profiel Trienke Elshof: heeft met haar man Henk een melkveebedrijf (230 koeien, 115 hectare land) in Oldetrijne (Nederland). Ze heeft een MBA Food & Finance behaald aan Nyenrode business university en doet opdrachten voor diverse organisaties. Sinds 2013 is ze nauw betrokken bij een systeem waarmee melkveehouders en melkverwerkers hun melkprijzen voor een bepaalde [periode kunnen vastleggen.

De Global Farmers Master Class: ‘Ik ben melkveehouder. De Europese melkquota gaan verdwijnen. Gaan we dus ook voor de wereld produceren? Hoe moeten we omgaan met prijsschommelingen, hoe moeten we risico’s managen, hoe gaan andere boeren daarmee om? Dat hoop ik te leren tijdens de master class. En ik ben geïnteresseerd in coöperaties. Ik heb ervaring met en onderzoek gedaan naar hoe FrieslandCampina met ledenbetrokkenheid omgaat. Hoe doen coöperaties als Fonterra dit? Is het coöperatieve model duurzaam? Hoe dragen coöperaties bij aan risicomanagement? Wetenschap en innovatie staan ook hoog op mijn lijst. Ons bedrijf is betrokken bij pilots op het gebied van inzet van sensoren in de melkveehouderij. Tijdens de Global Farmers Master Class is het mooi om mensen te ontmoeten, te leren. En ik wil mijn ervaringen delen. Want naar zo’n event moet je alleen gaan als je ook iets te brengen hebt.’

"Tijdens de Global Farmers Master Class is het mooi om mensen te ontmoeten, te leren."

Trienke Elshof, melkveeboer in Nederland

Meer inzicht krijgen in het toepassen van big data

Profiel Derck Hulshoff: akkerbouwbedrijf in Zwolle (bij Groenlo, Nederland) met 4 medewerkers. 400 hectare pootaardappelen, consumptie-aardappelen, zetmeelaardappelen, maïs en gras. Vervult diverse bestuurlijke functies in aardappelketen, waaronder poolprijscommissie fritesproducent Aviko.

De Global Farmers Master Class: ‘Dit is een once in a lifetime opportunity, om op diverse bedrijven tegelijk te komen in Australië. Wat is er mooier dan om met andere ondernemers te praten over wat iedereen aangaat en waar we het voor doen: mensen voeden. Boer zijn doe je niet alleen voor het geld, het is een roeping: mensen voeden.
Ik verwacht tijdens de Global Farmers Master Class meer inzicht te krijgen in het toepassen van big data. Als je alles bij elkaar zet, zoals GPS en foto’s van percelen, krijg je dan informatie om bijvoorbeeld meer of minder kunstmest te kunnen strooien. Op deze wijze biedt de Rabobank me ingangen. Ik heb de connecties niet om bij akkerbouwers even een farm visit te doen.’

Efficiënter gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen

Profiel Bruno Melcher: runt zijn eigen akkerbouwbedrijf in het Braziliaanse Mato Grosso (12.000 ha soja en maïs). Lid van de financiële en strategische commissie bij Vanguarda Agro in Brazilië (250.000 hectare soja, maïs en katoen) en directielid bij RZ Agro (90.000 hectare landbouwgrond in Zuid-Rusland).

De Global Farmers Master Class: ‘De afgelopen 35 jaar ben ik nauw betrokken geweest bij agrarische familiebedrijven en grootschalige, corporate landbouw. Het is voor mij als persoon en professional een unieke kans om ervaringen uit te wisselen en na te denken over de toekomst, met mensen van over de hele wereld die voorlopers in de agrarische sector zijn.
Efficiënter gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen, van land, water en mineralen, is een belangrijk onderwerp voor mij. Dit is een ingewikkeld thema dat aan economische, wetenschappelijke en misschien zelfs wel ethische kwesties raakt. Wij kunnen het ons als toonaangevende boeren niet veroorloven om dit onderwerp te negeren. We moeten proactief zijn. Naar mijn mening is de Rabobank de best gepositioneerde financiële instelling binnen de landbouwsector om een rol te spelen bij het vormgeven van de toekomst van de landbouw en de agribusiness. Daartoe moet de bank kennis en informatie verspreiden en de kracht van haar financieringscapaciteiten benutten.’

Respect voor hoogwaardiger voedsel

Profiel Jeroen Verver: werkt 20 jaar bij de Rabobank, bij lokale banken en centraal, nu als manager Food & Agri bij Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek (18 FTE’s). Heeft thuis een paardenfokkerij en is daarin ook bestuurlijk actief.

De Global Farmers Master Class: ‘Onze bank is net gefuseerd; we zijn qua omvang een van de grootste food- en agribanken. Wij willen met onze bank betrokken, deskundig en dichtbij zijn, bij de onderneming en de ondernemer. Waar kennis wordt uitgewisseld en innovatie plaatsvindt, daar willen we dichtbij zijn. Wat we in Australië op gaan halen, ook met bezoeken bij andere boeren, gaan we teruggeven in ons werkgebied. In het eerste kwartaal van 2015 gaan we een symposium organiseren, voordat het landwerk weer begint. Daarna komen er minimasterclasses met gelijkgezinden, zoals bedrijfsopvolgers, varkenshouders, akkerbouwers, melkveehouders. Daar gaan we de wereldwijde kennis ontsluiten. Ik hoop dat op de Global Farmers Master Class de waarde van voedsel ter sprake komt. Veel van wat geproduceerd wordt, wordt achteloos behandeld. Dierlijke eiwitten en versproducten zijn traffic builders (publiekstrekkers, red.) in de supermarkt, maar als je er drie koopt, betaal je er twee. Dat lokt verspilling uit. De derde moet juist duurder zijn. Respect voor hoogwaardiger voedsel zou in de prijs te vinden meten zijn.'

Duurzaamheid is hot topic

Profiel Frank en Annette Volleman: oorspronkelijk uit Luxemburg, verhuisden ze in 1993 naar de Verenigde Staten om Wildcat Dairy te beginnen in centraal Texas. Vandaag de dag 35 tot 40 medewerkers, 3.800 melkgevende en droge koeien, 3.400 stuks jongvee en 1.200 hectare land.

De Global Farmers Master Class: ‘Ik ben niet eerder in Australië geweest. Ik ben nieuwsgierig naar het land, ook vanuit agrarische perspectief. Bedrijfsopvolging is een onderwerp dat mij interesseert. We hebben vier zoons. Twee werken al in het bedrijf en de andere twee zijn ook geïnteresseerd. Ook heb ik interesse in wetenschap en innovatie; de discussies over genetisch gemodificeerde organismen volg ik zeer nauwlettend. En tenslotte houdt duurzaamheid me bezig. Het is een hot topic, dat bovenaan de prioriteitenlijst van elk groot bedrijf staat, ook van de coöperatie waar ik lid van ben. En op ons bedrijf hebben we aan grond geen gebrek, maar wel aan water. Hoe gaan we daar duurzaam mee om?
Dit event geeft aan dat het de Rabobank niet alleen gaat om winst maken. Iedereen wordt er beter van: de sector, de deelnemers en Rabobank.’

Hoe produceren we zo goedkoop mogelijk?

Profiel Henk-Jan Winkelhorst: melkveebedrijf Old Essink in Aalten (Nederland), drie part-time medewerkers, ruim 400 stuks rundvee, produceert ruim twee miljoen kilo melk per jaar. Lid van ‘Morgen’, denktank van grote, innovatieve melkveebedrijven.

De Global Farmers Master Class: ‘Een fantastische ervaring om buiten de deur te kijken en nieuwe ontwikkelingen op te doen. Wij lopen in Nederland wel voorop in techniek, maar we zijn een klein land. En we zijn de eenvoud kwijt, ik heb het gevoel dat men in het buitenland vraagstukken wat eenvoudiger oplost, met minder toeters en bellen. Uiteindelijk is de vraag: hoe produceren we melk zo goedkoop mogelijk en houden we er geld aan over? Op de Global Farmers Master Class zijn we met 12 nationaliteiten en produceren uiteindelijk allemaal voor dezelfde wereldmarkt. Daar zijn we ons niet altijd van bewust.’

"Dit event geeft aan dat het de Rabobank niet alleen gaat om winst maken. Iedereen wordt er beter van: de sector, de deelnemers en Rabobank."

Frank en Annette Volleman, melkveeboeren in Texas

Toegang tot kennis en netwerken

De Rabobank organiseerde ook in 2012 een Global Farmers Master Class en eerder dit jaar een Young Farmers Master Class, gericht op jonge boeren. Met de master classes geeft de Rabobank toegang tot kennis en netwerken. Dat past naadloos binnen Banking for Food, de visie van de Rabobank op voedselzekerheid en de rol van de bank daarin.
De Master Class 2014 begint op woensdag 5 november en eindigt op donderdag 13 november op de Rabobank F20 (Food) Summit in Sydney, waar enkele honderden belanghebbenden bij landbouw en voedselvoorziening samen komen. Deelnemers aan de F20 zullen de prioriteiten bepalen voor een duurzame toekomst van de landbouw, die ze aanbieden aan de G20 werkgroep landbouw. De G20 van wereldleiders vindt op 15 en 16 november plaats in Australië.