FoodTalks: Inspirerende ideeën delen over het wereldvoedselvraagstuk

Nieuwe ideeën en inspiratie zijn nodig om te kunnen voorzien in voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking. FoodTalks biedt die inspiratie door middel van video’s van deskundigen die hun ideeën delen over voedselvoorziening en de voedselketen. FoodTalks sluit aan bij Banking for Food: de visie van de Rabobank op de voedselvoorziening en de rol van de bank binnen het wereldvoedselvraagstuk.