Strategisch denken

Tussen 17 en 23 juni 2017 kwamen agrariërs van over de hele wereld in Nederland samen voor de zesde editie van de Rabobank Global Farmers Master Class. Tijdens intensieve 'strategisch denken'-sessies kregen deelnemers de kennis, tools, inspiratie en peer-to-peer feedback aangereikt om hun strategieën voor de toekomst uit te zetten.

'Tijdens de eerste twee onderdelen van deze drievoudige editie van de masterclass vroegen we deelnemers waar ze 's nachts wakker van lagen. Velen van hen worstelen met vragen over hoe ze strategisch kunnen inspelen op de snel veranderende consumentenvraag en tegelijkertijd hun marges kunnen handhaven', zegt Marjan van Riel van het Banking for Food Inspiration Centre. 'Dus op hun verzoek hebben we in het programma van 2017 een sessie specifiek gewijd aan strategisch denken, strategieontwikkeling en uitvoering van de strategie.' Professor in strategie en marketing Damien McLoughlin, die deze dagvullende sessie leidde, onderstreepte het belang van strategieontwikkeling in de agricultuur: 'Het koopgedrag van millennials, het groeiende wantrouwen, de teloorgang van grote merken, de instorting van belangrijke categorieën; al deze ontwikkelingen hebben hun uitwerking op de hele toeleveringsketen, tot aan de agrariër. Dus agrariërs moeten hun rol in de toeleveringsketen veel strategischer bekijken en ook nadenken over hoe die keten er over twintig of dertig jaar uitziet.'

Deelnemers werden gevraagd zich gedegen voor te bereiden op deze sessie en 'hun eigen strategische vragen, context, uitdagingen en kansen naar voren te brengen', vult Marjan aan. Een strategie is meer dan alleen een plan of begroting; het is gericht op waardecreatie, niet per se groei. De ontwikkeling van een strategie omvat verschillende stappen, bijvoorbeeld nadenken over welke vragen je jezelf moet stellen, waar en hoe we geld verdienen, met welke toekomst we rekening moeten houden, welke wegen naar groei er zijn en hoe we veranderingen kunnen inzetten. Tijdens de sessie leerden de deelnemers wat de fundamenten en gereedschappen voor strategieontwikkeling zijn door deze vragen te beantwoorden en toe te passen in casestudy's gebaseerd op de praktijk van en ingebracht door deelnemers.

'We hebben geïnvesteerd om de eerste quinoa-telers van het Australische vasteland te worden,' zegt deelnemer Ashley Wiese van Three Farmers Quinoa. 'Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de distributie en marketing van quinoa via de grootste supermarktketen van het land. Naarmate de markt volwassen wordt, dalen de prijzen, en nu staan we voor enkele grote beslissingen. We hebben expres nog even gewacht met knopen doorhakken tot na deze sessie, en we hebben er echt iets van opgestoken. Ik prijs me gelukkig dat we van gedachten konden wisselen met enkele deskundigen en bijzondere agrariërs, die ons bedrijf onder de loep hebben genomen en eerlijke feedback hebben gegeven over wat zij zouden doen als het hun bedrijf was.'

Op de vraag wat zijn allerbelangrijkste advies is aan agrarische ondernemers, luidde het antwoord van Damien: 'Agrariërs besteden veel tijd aan problemen die ze vandaag, morgen, dit teeltseizoen moeten oplossen. Maar er verandert zoveel in de voedselvoorzieningsketen, zowel aan de consumentenkant als de winkelierskant, dat agrariërs ook moeten nadenken over de komende dertig jaar. Bedenk hoe de voedingsindustrie er over dertig jaar uitziet, en positioneer jezelf nu voor die toekomst.'

Andere hoofdthema's van het masterclassprogramma waren onder andere:

  • Zuivel
  • Gebruik van storytelling om te reageren op media-aandacht en op proactieve wijze agrarische bedrijven te presenteren
  • Een snelkookpansessie over innovatie, om vandaag in te spelen op de trends van morgen.