Food & Agribusiness Principes

Klimaatverandering, grondstoffenschaarste, milieuvervuiling en een explosief groeiende wereldbevolking werken de komende decennia sterk op elkaar in. Als mondiale food & agribank nemen wij onze verantwoordelijkheid door mee te zoeken naar noodzakelijke, duurzame oplossingen.

Vast staat dat de food & agriketens alleen kunnen verduurzamen als alle betrokken partijen, van politiek tot bedrijfsleven en van klant tot bank, - samenwerken. Als vertrekpunt heeft de Rabobank daarom de volgende vijf richtinggevende Food & Agribusiness Principes opgesteld:

1. Voldoende en veilige productie van voedsel

Deskundigen verwachten dat de wereldvoedselproductie rond 2050 moet zijn verdubbeld om de groeiende wereldbevolking te voeden. De eerste prioriteit van food & agriketens is het voeden van de wereld tegen een redelijke prijs met producten die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

2. Verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Om de continuïteit van de voedselproductie te waarborgen, dient bijvoorbeeld bodemverarming en -erosie te worden voorkomen, evenals de vervuiling van grond- en oppervlaktewater. Beschikbaar water moet zorgvuldig worden gebruikt, overbevissing vermeden en waardevol natuurgebied beschermd.

3. Bijdrage aan welbewuste keuzes van burgers en klanten

Food & agribedrijven kunnen consumenten beter informeren over de herkomst van producten. Consumenten kunnen dan welbewuster keuzes maken. Als de vraag naar duurzame producten toeneemt, worden duurzame productiemethodes gestimuleerd.

4. Verantwoord houden en verzorgen van dieren

De behandeling van dieren door veehouders, viskwekers, veehandelaren en veetransporteurs dient overeen te komen met de wettelijke en ethische standaarden in de samenleving.

5. Bevorderen van sociaal welzijn

De food & agriketens kunnen alleen duurzaam zijn wanneer het sociale welzijn en de leefomgeving van de daarin werkzame mensen is gewaarborgd. Het gaat onder meer om het uitbannen van corruptie, discriminatie, schending van rechten, gedwongen arbeid, schadelijke kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden.

Lees meer

Future of Farming