Sectoren

Toekomstvaste agrarische waardeketens

Goed functionerende voedselketens zijn belangrijk om voldoende en goed voedsel voor iedereen te waarborgen. Ketens waarin boeren, tuinders en vissers, hun toeleveranciers, verwerkers, handelaren en retailers in goede onderlinge afstemming werken aan het zo goed mogelijk bedienen van consumenten. Dat is goed voor de economische positie van hun bedrijven, maar helpt ook om stappen te zetten op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

Goed functionerende voedselketens zijn belangrijk om voldoende en goed voedsel voor iedereen te waarborgen. Ketens waarin boeren, tuinders en vissers, hun toeleveranciers, verwerkers, handelaren en retailers in goede onderlinge afstemming werken aan het zo goed mogelijk bedienen van consumenten. Dat is goed voor de economische positie van hun bedrijven, maar helpt ook om stappen te zetten op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

De Rabobank is als bank actief in alle schakels in de keten, nationaal en internationaal. Elke dag ervaren we de samenhang en kunnen we die versterken, met financiële oplossingen, kennis en netwerken. Die zetten we ook in bij mondiale rondetafels en overlegplatforms voor verduurzaming van de ketens voor soja, palmolie, rietsuiker, koffie, cacao, zuivel, bosbouw, vis en rundvlees.

We delen onze kennis in dialoog met klanten en stakeholders. Periodiek scherpen we onze criteria voor financiering aan.

Zo dragen wij als bank bij aan het verder versterken van economische, ecologische en sociale duurzaamheid in de landbouw en voedselketens, van grond tot mond.

  • Van het land

    Over sectoren die zorgen voor producten van het land, zoals cacao, koffie, granen, groenten, palmolie, rijst, suiker, bloemen en planten.

  • Van het dier

    Over sectoren die zorgen voor producten van het dier: eieren, melk, vlees en vis.

Fotoseries van boerderij tot bord

Bekijk onze fotoseries over de hele voedselketen, van besje tot espresso, van boontje tot bonbon, van waterplantje tot wereldvoedsel.