De nieuwe groene revolutie

Van schaalvergroting tot kassen. Het kleine Nederland liet na de oorlog zien dat het in staat is via visie en innovatie reuzenstappen te zetten op het gebied van voedselproductie. Nu staan we alweer aan de vooravond van zo’n vergelijkbare groene revolutie. Hoe kunnen we de wereldwijd explosief groeiende bevolking duurzaam van voedsel voorzien? Samenwerking is de sleutel tot succes.

Met de hongerwinter aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in het geheugen, riep Sicco Mansholt, minister van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij, de agrarische sector op tot een enorme uitdaging: nooit meer honger. Gedwongen door de kleine landoppervlakte zette Nederland vooral in op innovatie. Grote bedrijven werden aangemoedigd om kleinere, minder productieve bedrijven over te nemen. Met als doel: meer opbrengsten met minder arbeid. Ook pionierden Nederlandse boeren op het gebied van kastuinbouw. Al snel prijkten we bovenaan de ranglijst van meest productieve producenten van onder andere komkommers, chilipepers en tomaten. Op dit moment is Nederland op food en agri-gebied een innovatieve voorloper. Op het gebied van melkproductie, tuinbouw en akkerbouw zijn we zelfs wereldwijd heer en meester.

Onvoorziene problemen

Maar met de oplossing van gisteren zaaiden we ook het probleem van morgen. Het efficiënte en productieve agrarische systeem zorgt voor onvoorziene problemen. Zo is een kwart van de CO2-uitstoot afkomstig van de wereldwijde agrarische sector. Het systeem put onze bodems en watervoorraad uit en gaat ten koste van de biodiversiteit. De impact van de food en agrarische sector op de natuur, het klimaat en de planeet prijkt dan ook steeds prominenter op de agenda’s van overheden en NGO’s. Ook de wens van consumenten is de laatste decennia veranderd. Voedsel moet gezond zijn, authentiek en van dichtbij komen. Het moet duurzaam geproduceerd zijn, met respect voor dier en natuur.

Daardoor staat de food- en agri-sector weer voor een nieuwe grote uitdaging. De wereldbevolking groeit explosief en we moeten zoeken naar een manier om iedereen van voldoende, gezond en betaalbaar voedsel te voorzien, zonder de planeet te ruïneren. Om deze uitdaging aan te gaan, is samenwerking nodig tussen food en agrarisch bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen.

De groene revolutie

Voor de Nederlandse landbouw geldt de missie van een groene revolutie. Niet voor het eerst, na de Tweede Wereldoorlog was Rabobank onderdeel van het succes van de eerste: boeren werden de motor van de economische ontwikkeling in ons land en maakten ons de tweede landbouwexporteur van de wereld. Een tweede revolutie is nu nodig, en daarin heeft Rabobank wederom een rol. We rijden zelf niet op de tractor, maar zijn wel de partner van de boer.

De Rabobank bedient vele tienduizenden boeren over de hele wereld en mag ongeveer de helft van ‘s werelds top 300 food en agrarische bedrijven tot haar klantenbestand rekenen. Van internationale grondstoffenproducenten en traders tot ‘s werelds grootste processors van agrarische producten. Boeren, overheden, beleidsmakers, niet gouvernementele organisaties en de maatschappij verwachten dat wij ze helpen veranderen. Misschien nu wel meer dan ooit. Graag pakken wij samen met betrokkenen de handschoen op om deze nieuwe groene revolutie verder in gang te zetten. Dat doen we met het programma Rabo Food Forward.