Marcia brengt structuur aan in ideeën en plannen

Food Forward Metropoolregio Amsterdam

Als business coach is het Marcia Richardsons (45) werk om ongezonde bedrijven weer gezond te maken en verder te laten groeien. Haar analytische skills kwamen eveneens goed van pas tijdens de Food Forward Track. ‘Het verbaast me dat binnen de voedselindustrie partijen elkaar nauwelijks weten te vinden.’

Toegegeven, binnen de groep deelnemers van de Food Forward Track was Richardson een beetje een vreemde eend in de bijt. ‘In tegenstelling tot de rest heb ik geen agrarische achtergrond of baan in de voedselindustrie’, vertelt ze. De Almeerse is eigenaar van consultancy- en trainingbureau Leading Lean en is daarnaast voorzitter van Flevolandse zakenvrouwen, een netwerkorganisatie die veel samen doet met Rabobank. Begin maart was ze aanwezig bij de Kick-Off van het Track-programma in de RAI. ‘Die avond kwam heel duidelijk naar voren waar de uitdagingen in het huidige voedselsysteem liggen. Én er ontstonden meteen heel veel mooie ideeën. Daar werd ik zo enthousiast van dat ik me ter plekke besloot in te schrijven voor de Track.’

Hoewel ze dus een andere achtergrond heeft dan de overige deelnemers kon ze juist vanuit die open blik een waardevolle bijdrage leveren aan de zoektocht naar nieuwe voedseloplossingen. ‘Vanuit mijn werk ben ik gewend om mensen inhoudelijk uit te dagen en structuur aan te brengen in ideeën en plannen. Dat is precies de rol die ik in de Track ook heb gepakt. Door vragen te stellen als ‘hoe zetten we dit idee om in een haalbaar plan? En hoe krijgen we de juiste partijen aan boord?’ werden mensen gedwongen om met elkaar mee te denken en niet alleen op hun eigen stoeptegel te blijven.’

Stadslandbouw

Wat Richardson tijdens de Track het meest verraste, was dat veel foodprofessionals elkaar vaak nog niet weten te vinden. ‘Melkboeren, of andere ondernemers in dezelfde branche, kennen elkaar meestal wel. Maar lokale netwerken zoals Food Forward, waarin de hele keten samenkomt, zijn er nauwelijks’, aldus Richardson. ‘Er is binnen de foodindustrie nog niet echt sprake van een netwerkorganisatie. Het zijn veelal individuele ondernemingen die ‘toevallig’ in dezelfde sector zitten.’

Tijdens de Track ontstonden er een paar ideeën die in de bijeenkomsten daarna in groepjes verder werden uitgewerkt. Richardson stortte zich samen met vijf anderen op ‘het project Oosterwold’. Wie in deze Almeerse wijk een woning of stuk land koopt, is verplicht een deel van de grond te gebruiken voor stadslandbouw. ‘Een mooi idee’, vindt Richardson. ‘Maar het is nog niet goed uitgedacht. Ze wijst erop dat er geen overzicht is over wie wat verbouwt, noch een plan die de diversiteit van de landbouwproducten bewaakt. Bovendien is er nog geen goede afzetmarkt gecreëerd en zijn boeren in de directe omgeving niet bij het project betrokken. ‘Zonde’, zegt Richardson. ‘Want er liggen heel veel kansen.’

Groepsgevoel

De projectgroep onderzoekt verschillende mogelijkheden om de stadslandbouw in Flevoland beter te organiseren en te monitoren. ‘Ons belangrijkste doel is het opzetten van een coöperatie waar inwoners zich kunnen aansluiten, zodat de kennis en kunde over stadslandbouw eenvoudig kan worden gedeeld én om te zorgen dat producten worden geteeld die gewenst zijn. Richardson: ‘Als iedereen een appelboom plant, schiet het ook niet op, Het doel zou een divers aanbod moeten zijn, dat is afgestemd op de vraag van de consument.’

Binnen de coöperatie ziet Richardson een belangrijke rol weggelegd voor boeren. ‘Het zou mooi zijn als zij kunnen worden ingezet als adviseurs, zodat er meer verbinding ontstaat. Dat is uiteindelijk de kern van vooruitgang.’

De Almeerse kijkt met een goed gevoel terug op haar deelname aan Food Forward en de verbinding die ze binnen de groep zag ontstaan. ‘We begonnen als losse individuen, maar gedurende de track wisten de verschillende partijen in de voedselketen elkaar steeds beter te vinden. Zelfs toen we fysiek niet meer bij elkaar konden komen, bleef dat groepsgevoel behouden.’

Marcia Richardson (45) | Almere | Metropoolregio Amsterdam

Richardson is businesscoach. Ze adviseert bedrijven hoe zij kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door het doorbreken van inefficiënte werkpatronen, zodat ruimte ontstaat voor groei en betere resultaten.

Marcia Richardson, eigenaar van consultancy- en trainingbureau Leading Lean en is daarnaast voorzitter van Flevolandse zakenvrouwen