Het epicentrum van duurzame landbouw

Het ‘epicentrum van de duurzame landbouw’; de Proeftuin voor Agroecologie en Technologie ligt in Flevoland. Het is een onderzoekscentrum dat bij Wageningen University hoort maar gelegen is in Lelystad. Stel je een stuk polder voor ter grootte van 160 voetbalvelden. Een proeftuin: een echte vrijplaats voor wetenschappers om te onderzoeken hoe natuur en technologie beter hand in hand kunnen gaan. Dat dit ‘epicentrum van de duurzame landbouw’ in Flevoland ligt, is geen toeval: juist de vruchtbare, maar langzaamaan uitgeputte bodem is hier het belangrijkste onderzoeksobject. In de Proeftuin wordt de technische kant van landbouw onderzocht, specifiek van ‘regeneratieve plantaardige productiesystemen’. Wat dat zijn? Onderzoeker Wijnand Sukkel legt het uit.

Gewassen combineren

Wijnand: 'In de Proeftuin wordt onder andere onderzocht welke combinaties van gewassen het goed samen doen. We hebben ontdekt dat als we verschillende gewassen in stroken naast elkaar telen, ze elkaar dan positief kunnen beïnvloeden. Ook experimenteren we met genetische diversiteit binnen de stroken. Dat is goed voor de biodiversiteit, en zulke stroken zijn ook weerbaarder tegen ziekten en plagen.' De combinatie van stroken suikerbiet en stroken gerst blijkt bijvoorbeeld een hele goeie: omdat de gerst iets eerder opkomt dan de bieten, zijn er al volop insecten op de gerst afgekomen die als natuurlijke vijanden van de luizen fungeren. De luizen krijgen zo helemaal geen kans om zich tegoed te doen aan de suikerbiet. Ander voorbeeld: in een strook koolplanten is één kool geplaatst die dankzij een genetische variatie zó aantrekkelijk is voor insecten, dat de beestjes de rest van de kool met rust laten. Strokenteelt zorgt er ook voor dat ziektes zich minder snel verspreiden. Als de aardappels op strook X ziek worden, slaat dat niet meteen over op de aardappels drie stroken verderop. Er zit dan namelijk nog een strook tussen met een ander gewas: tarwe, gras of bloemen, waardoor de ziekte zich niet kan verspreiden.

Terug naar vakmanschap door robotisering

Maar in de Proeftuin wordt niet alleen met strokenteelt geëxperimenteerd. Wijnand vertelt dat er ook nieuwe technologie wordt uitgeprobeerd, waaronder robots. 'Op stroken van drie meter breed wil je niet de zware machines inzetten die nu gebruikt worden in de landbouw, maar liever lichte robots. Wij werken met Robotti, die kan zaaien, schoffelen én gewasbestrijdingsmiddelen toedienen. Dat kan Robotti allemaal veel preciezer dan de gebruikelijke grote landbouwmachines.' Het onderzoek met Robotti is er niet zozeer op gericht om mensenwerk te verminderen, maar om weerbare teeltsystemen te realiseren waar niet méér mensenwerk voor nodig is. Want strokenteelt kost met de huidige mechanisatie meer arbeid dan de huidige monoculturen. Wijnand: 'Daarom proberen we de machinearbeid en het monotone werk te automatiseren. De boer kan dankzij de hulp van bijvoorbeeld Robotti juist weer veel meer vakman en teler worden, in plaats van trekkerbestuurder of handwieder.' Meer weten over Robotti?

Over Food Forward

Dit artikel is onderdeel van de serie achtergrondartikelen over de Flevoland editie van Rabo Food Forward. Bij Rabo Food Forward draait het om samen werken aan de voedseloplossingen van morgen. Boeren, ondernemers, consumenten en experts uit de voedingssector bundelen hun kennis, creativiteit en gedrevenheid om toepasbare oplossingen te bedenken voor regionale voedselvraagstukken. Uiteindelijk worden in heel Nederland de regionale kansen en uitdagingen op weg naar duurzame voedselproductie en –consumptie in kaart gebracht en keten brede teams gevormd om deze kansen te grijpen en uitdagingen aan te pakken. De vorderingen van de teams, de mensen achter de ideeën en de context waarbinnen ze werken, lees je op rabobank.com/foodforward of door #rabofoodforward te volgen.