Over de korte voedselketen

Volgens velen legt de voorbije en huidige periode de kwetsbaarheid van ons voedselsysteem bloot. Te lang, te complex, gebrekkige margedistributie over de schakels in de keten, hoge klimaatimpact. De korte keten werd en wordt veelvuldig genoemd als oplossing, als alternatief voor het huidige systeem. Maar is het een alternatief of een aanvulling? En als het een oplossing is, voor welke problemen eigenlijk? Deze en andere vragen proberen we te beantwoorden.

 • De beste ideeën voor de Korte Keten

  Maandag 15 februari werden vier innovatieve en uiteenlopende ideeën om de voedselketen te verkorten gepresenteerd tijdens een virtueel pitch-event.

 • Goed ondernemerschap

  De visie van Rabobank op de korte keten door Carin van Huët en Martijn Rol

 • Kwetsbaar voedselsysteem

  Barbara Baarsma: ‘De crisis legt de kwetsbaarheden van onze geglobaliseerde voedselketen bloot’

 • Transformatie van het voedselsysteem

  Sigrid Wertheim: ‘We hebben lang niet nagedacht over ons voedsel, het was er gewoon’

 • De balans in lokale en mondiale markten

  Joris Lohman ‘De toekomst van ons voedsel schuilt in een goede balans tussen lokale en mondiale markten’

 • Nederland voedselparadijs

  Barbara Baarsma: "Een gemiddelde maaltijd in Nederland heeft al gauw 30.000 kilometer afgelegd voor die op je bord ligt"

 • Coöperatie Door

  Een professionele vereniging van en voor vruchtgroentetelers

 • Flevour Box

  Een box vol producten uit Flevoland