Rabo Food Forward Track sessie 1

Agrariërs, bankiers, foodies, consumenten en ondernemers bundelen hun krachten.

Hoe kan Friesland bijdragen aan de verduurzaming van de voedselindustrie? Hoe kunnen we voldoende voedsel produceren voor de groeiende wereldbevolking, zonder de planeet te schaden? En hoe geven we boeren een betere economische positie?

Dit zijn de vragen waarmee de Food Forward Track Friesland op donderdagochtend 9 mei van start is gegaan in een vergaderzaal van de Rabobank aan de Abe Lenstra Boulevard in Heerenveen. In de zaal zijn deze ochtend vijftien Friese agrariërs, bankiers, foodies, consumenten en lokale ondernemers uit de voedingsindustrie bijeen. Hun doel? Oplossingen vinden voor de voedsel-uitdagingen van de 21ste eeuw.

Frieslands grootste uitdagingen

De Rabobank heeft middels de Regioscan Food, onderzoek gedaan om inzicht te krijgen wat per provincie de grootste uitdagingen zijn. In zuivelprovincie Friesland blijkt de afname in de melkproductie een zorg, evenals de leefbaarheid in het gebied. Het aantal bedrijven in Friesland neemt af, wat de werkgelegenheid onder druk kan zetten. Nu deze problemen zijn benoemd, is het tijd voor een volgende stap: het bedenken van uitvoerbare oplossingen.

Samenstelling van de deelnemers

Iedere deelnemer heeft zo zijn eigen reden om deel te nemen aan deze track. De een noemt het een mooie kans om nieuwe verdienmodellen te ontdekken. Een ander hoopt op meer omzet uit de bestaande bedrijfsvoering. Een derde wil vooral zijn netwerk uitbreiden. Alle deelnemers zijn begaan met de staat waarin ze de planeet achterlaten voor hun (klein)kinderen. Is er straks nog wel voldoende voedsel? En voldoende zoet water?

Maar de Food Forward Track biedt ook de mogelijkheid om bredere ontwikkelingen in de maatschappij ‘een draai’ te geven, betoogt een deelnemer: “vegetarisch eten is hartstikke hip, maar het is belangrijk dat vlees eten geen taboe wordt. En niet alleen vanwege de omzet van de veehouder”.

Al bij de eerste beker koffie vliegen de ideeën, pijnpunten en dilemma’s over tafel. Dat is geen verrassing, zo blijkt uit de woorden van Siebe Meindertsma, directeur Food & Agri Friesland van de Rabobank. Bevlogenheid was een van de belangrijkste selectiecriteria voor de deelnemers. “We hebben verder getracht een zo’n divers mogelijke groep samen te stellen, want nadenken over dit thema is uitdagend’, aldus Meindertsma. “Iedereen heeft zijn eigen belangen en alleen als de hele keten aan tafel zit, kunnen we zorgen dat alle invalshoeken worden belicht.”

Minister Carola Schouten ook betrokken

De komende maanden komen de deelnemers van de Food Forward-groep vijf keer bijeen, om onder begeleiding van de experts van Food Hub aan hun ideeën te werken. Na Friesland zal de Food Forward-track ook in de andere provincies worden georganiseerd. Wat de uitkomst na vijf sessies gaat zijn weet nog niemand, maar dat de verwachtingen hooggespannen zijn is duidelijk. Goede plannen die uit de track voortkomen, kunnen op financiële steun rekenen van de Rabobank. Ook minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, heeft laten weten de ontwikkelingen van de track nauwlettend te zullen volgen.

Aan de slag voor maximale impact

Zover is het nog niet, eerst moeten de pioniers in Heerenveen aan de slag. In een mini-college praat Joris Lohman (Food Hub) de kandidaten bij over de lessen die we kunnen trekken uit grote maatschappelijke omwentelingen in het verleden én hoe ervoor te zorgen dat een regionale transitie een maximale impact heeft.

Met deze informatie in het achterhoofd werken de deelnemers in groepjes hun doelstellingen uit op grote papiervellen. De eerste stap in het omzetten van losse gedachten naar een implementeerbaar plan. Binnen enkele minuten hangen de muren vol ambitieuze (“het consumentengedrag in relatie tot voedsel verbeteren”) en nuchtere (“als het plan niet op een a4’tje is uit te leggen, is het niks”) doelen, om komende weken aan te werken.

Op weg naar buiten bruist en borrelt het. Welke plannen zullen vanaf vandaag verder ontkiemen? Een voedsel coöperatie? Eerlijkere prijzen voor duurzaam geproduceerd voedsel? Betere marge verdeling? Dit team gaat pionieren!

Tekst: Marlie van Zoggel