Regioscan Food Friesland: economie en ecologie komen samen

Hoe kan Friesland een bijdrage leveren aan het wereldvoedselvraagstuk? Als Rabobank geloven we dat je dan eerst moet weten wat de grootste uitdagingen op dit gebied zijn. Dat hebben we onderzocht en samengevat in de eerste regioscan Food.

De wereldbevolking groeit, in 2050 moeten er meer dan 9 miljard monden gevoed worden. Dit is alleen mogelijk als onze voedselproductie duurzaam wordt ingericht met minimale ecologische impact. Kortom, ecologie en economie moeten samen komen. De Rabobank ziet dat dit mogelijk is, op voorwaarde dat alle partijen in de food- en agriketen samenwerken. Van producent tot en met consument. ‘Als bank gespecialiseerd in de food- en agrisector weten we ook dat samenwerking alleen mogelijk is als iedereen weet wat de uitdagingen in de sector zijn. Met de regioscan voorzien we alle partijen in de keten van cijfers en feiten, plus een overzicht van de belangrijkste vragen en uitdagingen. Dat maakt het praten over oplossingen makkelijker’, vertelt Rogier Aalders van RaboResearch.

Uitdagingen voor het boerenbedrijf

‘Voor Friesland onderzochten we waar de hele food- en agriketen te verduurzamen is en waar daarvoor de grootste uitdagingen liggen’, legt Rabobank-analist Food&Agri Lambert van Horen uit. ‘Ten eerste is de leefbaarheid van het Friese platteland een aandachtspunt. Het aantal boerenbedrijven neemt af, er zijn veel gezinsbedrijven die niet financieel duurzaam zijn en jeugd trekt naar de steden. Ook is er het risico op krimp van de melkproductie. Dit is de belangrijkste landbouwactiviteit in Friesland. Elke Friese boer levert drie banen op verderop in de keten. Krimp heeft dus impact, niet alleen in Friesland maar ook daarbuiten.’

Provinciaal of mondiaal

Tot slot lichten de onderzoekers van de regioscan het landelijk landbouwbeleid uit als risicofactor. Van Horen: ‘Het ministerie streeft naar kringlooplandbouw. In het kort houdt dat in dat een regio zo min mogelijk grondstoffen en biomassa verspilt. Deze moet hij ook zoveel mogelijk uit de eigen regio halen en daar weer naar terug laat vloeien. Maar Friesland is een gespecialiseerde regio, hier verbouw je bijvoorbeeld niet zomaar tarwe. Hoe groot zo’n kringloop moet zijn is dan de vraag: provinciaal, landelijk, Europees of zelfs mondiaal? Invulling van die visie is bepalend voor de toekomst van landbouw in Friesland.’

Hoe nu verder?

De uitdagingen uit deze eerste regioscan waren al voer voor dialoog tijdens het eerste Food Forward-event in het Friese Jirnsum half april. En dat is nog maar het begin. Ook lokale Rabobankmedewerkers kunnen de kennis uit de scan met hun klanten delen. Aalders: ‘We zijn nu in Friesland begonnen. Maar tegen 2020 zijn alle Rabobankkringen onderzocht. We willen hiermee iedereen die het nodig heeft van kennis voorzien en zo een grote rol spelen bij het oplossen van de wereldvoedselproblematiek.'