Een toonaangevende collectie

Sinds 1995 hebben we de ambitie om een bijzondere kunstcollectie aan te leggen. We werken daarbij nauw samen met kunstenaars. Samen kiezen we sleutelwerken die een wending in hun oeuvre aanduiden. Kunstwerken die niet alleen het verhaal vertellen van de kunstenaar, maar ook symbool staan voor een periode in de kunst.

Meer dan beeld

Met dit uitgangspunt bouwen we aan een topcollectie van eigentijdse kunst. We selecteren de drijvende krachten, de aanjagers van hun tijd. De nadruk ligt op Nederlandse kunstenaars, maar vanwege het internationale karakter van de Rabobank bevat de collectie ook werken van buitenlandse kunstenaars.

In de Rabo Kunstcollectie kun je 3 verhaallijnen ontdekken 

 • De mens. Kunstwerken die dichtbij staan en persoonlijk zijn, zoals het werk van Inez van Lamsweerde.
 • De samenleving. Kunstwerken die betrokkenheid uitstralen en de maatschappij raken, zoals de portretten van Rineke Dijkstra
 • Het idee. Kunstwerken die conceptueel, toonaangevend en visionair zijn, zoals de werken van Jan Schoonhoven

De Rabo Kunstcollectie in perspectief

De Rabo Kunstcollectie biedt een rijk overzicht van zo’n vijfenzestig jaar Nederlandse kunst. Alle fasen van de naoorlogse periode zijn met belangrijke werken vertegenwoordigd. De nadruk ligt op de kunst van de afgelopen vijfentwintig jaar. Vanaf de millenniumwisseling maakt ook een aantal grote internationale namen deel uit van de collectie.

Net als de wereld waar ze toe behoort laat de kunst na de Tweede Wereldoorlog grote en snelle veranderingen zien. Elke generatie staat weer voor geheel nieuwe vragen en uitdagingen. De vier fasen waarin de collectie is ingedeeld sluiten hierbij aan.

 • 1945 - 1960: De vrije expressie
  In de jaren na de oorlog was vrijheid hét thema. Alle gezag stond ter discussie en de scheidslijn tussen goed en fout werd scherp getrokken. De definitieve doorbraak van het modernisme ging gepaard met een kunst die het spontane gebaar en de vrije uitstroom van gevoelens voorop stelde. In Nederland waren het vooral de Cobra-kunstenaars die de bakens verzetten.
 • 1960 - 1975: De verbeelding aan de macht
  Stond na de oorlog het individu voorop, de generatie van de jaren zestig richtte haar aandacht op de wereld. Alles zou anders worden en de moderne massa- en consumptiecultuur bevrijdde zich van de laatste resten van de oude orde.  De Pop Art, de minimale en conceptuele kunst gingen voorop in de verkenning van een radicaal nieuw bewustzijn.
 • 1975 - 1990: Het modernisme voorbij
  Na een periode van vooruitgangsdenken en idealisme volgde in de loop van de jaren zeventig de ontnuchtering. Consumentisme en neo-liberalisme brachten een heel nieuw politiek en maatschappelijk klimaat met zich mee. De postmoderne kunst nam afstand van het vooruitgangsdenken en richtte zich op het onderzoek naar een complexe en gelaagde werkelijkheid.
 • 1990 - heden: Kunst van nu
  De val van de Muur en de komst van internet zorgen vanaf de vroege jaren negentig opnieuw voor fundamentele veranderingen. Culturen vloeien samen en de kunst ontwikkelt een grote verscheidenheid aan vormen en thema’s.
  In een wereld in crisis en verwarring richten veel kunstenaars zich op een directe, intuïtieve ervaring van het bestaan en scheppen met natuurlijke, traditionele middelen een doorleefde beeldwereld.

Contact

Rabo Kunstcollectie

Postadres UC 075
Postbus 17100
3500 HG Utrecht