Contact

Kunstzaken Rabobank draagt zorg voor het samenstellen van een verzameling moderne en hedendaagse Nederlandse kunst met museale allure.

Onze taken zijn de volgende:

  • aankoop van nieuwe kunstwerken,
  • beheer en behoud van de Rabo Kunstcollectie, 
  • ontsluiten van de verhalen in de verzameling,
  • verbinden en samenwerken met lokale Rabobanken en in partnerschap met derden,
  • verzorgen van bruiklenen aan musea in binnen- en buitenland.

We laten ons hierbij leiden door het kunstbeleid, samengevat in onze visie. We rapporteren naar de Kunstcommissie*, die eveneens onze toetssteen vormt. Organisatorisch valt Kunstzaken onder Communicatie & Corporate Affairs (CCA).

Over onze activiteiten communiceren we via de website, onze digitale nieuwsbrief Xposé en social media.

* De Kunstcommissie vertegenwoordigt de Rabobank Groep op het gebied van het verzamelen van kunst en kunst in het algemeen. De commissie bestaat uit minstens vijf personen: een RvB-lid (voorzitter), een plaatsvervangend voorzitter (directeur CCA), het Hoofd Kunstzaken, leden uit de Rabobank Groep en externe adviseur(s).

Meer over

Contact

Contact

Rabo Kunstcollectie

Postadres UC 075
Postbus 17100
3500 HG Utrecht

Nieuwsbrief Xposé

Nieuwsbrief Xposé

    Beveiliging

    Dit helpt ons om geautomatiseerde spam tegen te gaan