In de Tussentijd Godelieve Spaas, Week 4: Het Corona Kompas

Hoe kunnen we samen de toekomst voorspellen?

Kompassen

De matrix die Ezra de Korte me stuurde heeft zich gevestigd in mijn denken. Ik ben het in mijn gedachten het Corona Kompas gaan noemen. Ik ben inmiddels te weten gekomen dat het ontwikkeld is door Sjoerd Hardeman en Jesse Groenewegen, onderzoekers bij RaboResearch. Ik ga op zoek naar het artikel dat ze schreven en dat blijkt snel gevonden. Veel mensen binnen de bank kennen het en praten erover. Mensen van Human Resource Management vinden het interessant omdat het een handvat geeft om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de bank. De afdeling ethiek buigt zich over de ethische dilemma’s die elk van de scenario’s met zich mee kan brengen. Het Corona Kompas leeft en helpt mensen om richting te bepalen. Het werk dus echt.

Als ik het artikel lees ben ik in eerste instantie vooral benieuwd hoe je zo’n matrix ontwerpt. Hoe werkt het? Wat zet je tegen elkaar of op de assen? En kan ik varianten bedenken op de assen die in dit artikel beschreven worden. Maar daarover later meer.

Nu eerste het artikel dat ik iedereen van harte aanbeveel:

Meer bijdragen van Godelieve Spaas

Contact

Rabo Kunstcollectie

Postadres UC 075
Postbus 17100
3500 HG Utrecht