In de Tussentijd

Op Expeditie door de bank en Rabo Kunstcollectie

Het valt me op dat woorden om deze onwerkelijke weken te beschrijven steeds ontoereikend blijken. In bijna ieder mail, app of telefoontje wat ik voer, benadrukken we tegen elkaar; het zijn bizarre tijden. Vreemde tijden, uitzonderlijke tijden. Het voelt onwerkelijk, onwezenlijk misschien zelfs. Wat zeggen we daar mee tegen elkaar? We zoeken naar woorden om dat wat ons overkomt te benoemen en het daarmee tegelijkertijd een beetje te bezweren. We bevinden ons duidelijk op onbekend terrein. Geen idee waar we in terecht zijn gekomen. We betreden onontgonnen gebied.

Tegelijkertijd zijn we op bekend terrein, want we zijn allemaal voornamelijk thuis; in onze eigen omgeving, met onze eigen gezinnen. Die ruimtes zijn ons vertrouwd, maar voelen toch anders, nu. We bedenken rituelen om de dagen structuur te geven en zijn daarnaast overgeleverd aan onze razende gedachten. Ondergedompeld in een vacuüm. Een tussentijd. En we proberen onze vinger in de lucht te steken om te voelen; is dit een stilte na de storm of juist vóór de storm?

Juist nu we grote behoefte hebben aan verhalen, mis ik de kunstwerken uit de Rabo Kunstcollectie het meest. Die hangen nu alleen en verlaten in de panden; wij hebben haar als het ware verlaten. Die fysieke afstand maakt ook dat ik nadenk over de rol en de waarde van de collectie. Ik denk dat ze me misschien zouden kunnen troosten, helpen de vragen te beantwoorden die de hele dag door mijn hoofd tuimelen. Of vergezichten zouden kunnen schetsen; inspireren nieuwe, of andere vragen te formuleren. Maar is dat zo?

Kunstzone Rabobank Fiona Tan gefotografeerd door G.J van Rooij


Hoe zouden we naar de collectie op zoek kunnen gaan en er onderweg achter komen wat ze voor ons en de tijd betekent. Een zoektocht, een expeditie door ‘het oerwoud van deze tussentijd’. We bevinden tenslotte op ongekend en onbekend terrein, we betreden een nieuwe ruimte. Misschien zijn we zelfs wel in de toekomst geworpen; en krijgen we een unieke kans om het rampzalige resultaat van eerdere keuzes onder ogen te zien.

Dit wordt niet zo maar een ontdekkingsreis, realiseer ik me. Hier heb ik een doorgewinterd team voor nodig. Divers, ieder met zijn eigen blik, een eigen lens, en eigen netwerk. Een team van ontdekkingsreizigers dat samen met elkaar op zoek kan gaan en een web weeft waarin we de tijd gaan vangen. Zogezegd is daar eigenlijk maar één antwoord op mogelijk; ik nodig kunstenaars uit die de collectie én de organisatie goed kennen: Onze oud Artist in Residence.

Samen met Isil Vos (Stichting Nieuwe Helden), Arne Hendriks (AIR 2018) en kenniscurator Godelieve Spaas gaan we op weg. Ieder met hun eigen specifieke uitrusting. Op deze pagina gaan we regelmatig verslag doen van deze expeditie en nodigen we andere kunstenaars en jullie nadrukkelijk uit om hieraan deel te nemen. Wordt vervolgd!

kunstzaken@rabobank.nl
www.rabobank.com/kunst

Contact

Rabo Kunstcollectie

Postadres UC 075
Postbus 17100
3500 HG Utrecht