Folkert de Jong in KRANENBURGH

Sinds 5 mei biedt KRANENBURGH met de tentoonstelling 'Manifesten' een platform voor discussie over de vraag: wie bepaalt kunst?

In Manifesten is werk te zien van Folkert de Jong en veertien geestverwanten. De titel van de tentoonstelling verwijst naar twee manifesten, die de maatschappelijke verbintenis van de twee groepen kunstenaars typeren. Het publiek kan zijn mening geven over de tentoonstelling of zelf aan de gang gaan met een nieuw manifest, bijvoorbeeld aan de hand van speciale kaarten en stellingen. Ter gelegenheid van Manifesten heeft de Rabo Kunstcollectie de installatie Seht der Mensch. The Shooting Lesson (2007) van Folkert de Jong in bruikleen gegeven.

De tentoonstelling is te zien tot 30 augustus 2015.

Contact

Rabo Kunstcollectie

Postadres UC 075
Postbus 17100
3500 HG Utrecht